Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008

"ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΥΣΗ"

Η Μουσική Παύση είναι τμήμα της μουσικής σύνθεσης. Δίνει το χρόνο στον εγκέφαλο να αφομοιώσει αυτό που ακούει και να φανταστεί (να πλάσει μέσα του) τη συνέχεια που θα ακολουθήσει. Έχει το ιδίωμα να παρέχει στον καθένα τη δική του ερμηνεία σε αυτό που συλλαμβάνουν οι αισθήσεις του ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας που τις διακρίνει. Ο χρόνος καταγραφής της ερμηνείας στον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικός.
Ο συνθέτης ορίζει το χρονικό διάστημα της παύσης που θεωρεί ότι συντελεί στην αρμονία.
Στην σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία που έχει περάσει από στάδια Τουρκοκρατίας, Επανάστασης, Μικρασιατικής καταστροφής, παγκοσμίων πολέμων, εμφυλίου πολέμου, δικτατορίας, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η «μουσική σύνθεση» έχει συνέχεια, ο «συνθέτης» (οι εκάστοτε διαχειριζόμενοι την εξουσία) πρέπει να κατέχει την Τέχνη της Σύνθεσης μέρος της οποίας είναι και η παύση. Αυτή (η παύση) καταλαμβάνει το απαραίτητο διάστημα ώστε να βρίσκεται σε αρμονία με τα παρελθόντα γεγονότα και με τα μέλλοντα γεγονότα που υπόσχεται ότι θα μας δώσει -διαμορφώσει προς απόλαυση.
Επειδή η παύση που όλοι βιώνουμε κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλη και για να σταματήσουμε, όλοι εμείς οι συμμετέχοντες στο άκουσμα, να φανταζόμαστε και να πλάθουμε το δικό μας διαφορετικό σενάριο ο καθένας, επειγόντως «ο συνθέτης» πρέπει να μας πει το παρακάτω της υπόθεσης και να αναδείξει τις καλλιτεχνικές του ικανότητες. Αν είναι σε αρμονία με τα προηγούμενα συνεχίζουμε και ακούμε. Αν όχι κλείνουμε το ραδιόφωνο και παίρνουμε τη κατάσταση στα χέρια μας.

Μείνετε συντονισμένοι θα επανέλθω δριμύτερος μετά «τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα».
Πέτρος Γ. Πλανάκης