Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Οι αναμνήσεις μας, στη διαίσθησή μας, στην καρδιά μας…


Καλλιέργησε την ικανότητα να ακούς την καρδιά σου
Δεν είναι δύσκολο. Απλά μείνε σε σιωπή με τον εαυτό σου. Και για τ’ όνομα του Θεού σταμάτα να ακούς το μυαλό σου . Δεν θα βρεις εκεί την αλήθεια.
Η καρδιά σου έχει το κλειδί. Η καρδιά σου κατέχει την σοφία, η καρδιά σου κατέχει το μέλλον. Το μυαλό σου δεν γνωρίζει παρά μόνο το παρελθόν.
Φαντάζεται ότι το μέλλον θα είναι όπως το χθες και παίρνει τις αποφάσεις του σε αυτή την βάση. Μόνο η καρδιά σου μπορεί να δει πέρα από τον ορίζοντα της μνήμης σου.

Oμάδα της Ανθρωπότητας Ελλάδας
www.otan.gr