Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Διαλογισμός Άνθους Ζωής (Flower of Life meditation) 24 & 31 Αυγούστου

 

Στις προσεχείς δύο κρίσιμες εβδομάδες, θα υπάρξουν δύο αποφασιστικές στιγμές οι οποίες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που θα εξελιχθεί η διαμάχη θετικών και αρνητικών χρονικών ροών.

Παρόλο ότι η θετική έκβαση των αποτελεσμάτων είναι εξασφαλισμένη, εντούτοις ο τρόπος υλοποίησής της δεν είναι καθορισμένος. Γι αυτό ζητείται από τις Δυνάμεις Φωτός η συμμετοχή μας στο Διαλογισμό του Άνθους της Ζωής, όσο συχνά αισθάνεται ο καθένας μας ότι καθοδηγείται εσωτερικά να τον κάνει, κατά τη διάρκεια των προσεχών δύο εβδομάδων.

https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html

Ζητείται επίσης να οραματισθούμε το Άνθος της Ζωής να καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη όπως στην εικόνα πιο πάνω και να βοηθάει στην εναρμόνιση της κατάστασης σε αυτόν.

Ιδιαίτερα βοηθητικό είναι να οραματισθούμε την επιφάνεια του πλανήτη Γη βυθισμένη μέσα σε ροζ φως.

Θα υπάρξουν δύο κρίσιμες χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η μαζική συμμετοχή στον Διαλογισμό κρίνεται απαραίτητη.

Η πρώτη είναι η στιγμή που ο Άρης μπαίνει σε τετράγωνο με τον Κρόνο, το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου στις 20:19 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Ο οραματισμός του Άνθους της Ζωής κατά τη στιγμή εκείνη βοηθά στην εκδίωξη της βίαιης - αρνητικής ενέργειας από το ενεργειακό πλανητικό πεδίο, η οποία θα φθάσει στο μέγιστό της, εκείνη ακριβώς τη στιγμή.

Η δεύτερη είναι η στιγμή του ηλιοκεντρικού τετραγώνου της Έριδος με τον Πλούτωνα, η οποία θα συμβεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου λίγο μετά το μεσημέρι, στις 14:00 μ.μ. Ο οραματισμός του Άνθους της Ζωής κατά τη στιγμή εκείνη, θα βοηθήσει τις Δυνάμεις του Φωτός οι οποίες εμπλέκονται σε κρίσιμες ενέργειες στο Ηλιακό σύστημα και στον υποσελήνιο χώρο.

Βήματα Διαλογισμού:

1.       Χρησιμοποιήστε δικό σας τρόπο χαλάρωσης της συνείδησής σας.

2.       Οραματισθείτε το ανώτερο soul τσάκρα σας (πάνω από το κεφάλι σας) να εκπέμπει δυνατό λευκό φως. Οραματισθείτε αυτό το λευκό φως σε μορφή δίνης να κατέρχεται να διαπερνάει το σώμα σας και να καθαρίζει το ενεργειακό σας πεδίο.

3.       Δηλώστε την πρόθεσή σας να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαλογισμό σαν εργαλείο σταθεροποίησης της μετάβασης της Γης στη νέα της κατάσταση και της πραγμάτωσης της Ανάληψης με τον πιο θετικό τρόπο για την Ανθρωπότητα.

4.       Οραματισθείτε το Άνθος της Ζωής σαν χρυσή σφαίρα γύρω από τη Γη. Οραματισθείτε τη σφαίρα αυτή να βοηθά στη διαδικασία απελευθέρωσης του πλανήτη, καθαρίζοντας όλο το σκοτάδι από την επιφάνεια του πλανήτη. Κατόπιν οραματισθείτε τη σφαίρα του Άνθους της Ζωής, να καθαρίζει όλα τα γεωδαιτικά σημεία του πλανήτη και τις δίνες του ενεργειακού πλέγματός του.

5.       Οραματισθείτε τη σφαίρα του Άνθους της Ζωής, να παρέχει Αρμονία, Προστασία και Ειρήνη στην Ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στους φορείς του Φωτός στον πλανήτη.

6.       Τώρα οραματισθείτε τη χρυσή σφαίρα του Άνθους της Ζωής που περικλείει τη Γη να ανυψώνει τη συχνότητα δόνησης ολόκληρου του πλανήτη. Οραματισθείτε τη σφαίρα του Άνθους της Ζωής να δημιουργεί Αρμονία και το πιο θετικό χρονοδιάγραμμα Ανάληψης για την Ανθρωπότητα.

 

Μετά τον Διαλογισμό, μπορείτε αν το αισθάνεσθε, να πείτε από μέσα σας ή φωναχτά το ακόλουθο μάντρα:

«Στο όνομα της σεβαστής και ισχυρής «Εγώ Ειμί» παρουσίας, διακηρύσσω και προστάζω την αδιάκοπη υλοποίηση της διαδικασίας απελευθέρωσης του πλανήτη με αρμονικό και ειρηνικό τρόπο για τον πλανήτη, την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τους φορείς του Φωτός για τον πλανήτη. Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο!»


Ο διαλογισμός καθοδηγούμενος στην ελληνική γλώσσα εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=skcpubat4IU&feature=share

 

και στην αγγλική εδώ:

 https://www.youtube.com/watch?v=f1BNjymQrPM

 

Νίκη του Φωτός