Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009

Ποια παγκόσμια οικονομική κρίση;

Όπως έδειξε η γιουγκοσλαβική και η αφγανική κι όπως δείχνει η ιρακινή (και θα δείξει η περσική και βορειοκορεατική) περίπτωση τα σκυλιά του πολέμου ξύπνησαν ήδη. Το μεγάλο σκηνικό έχει ήδη στηθεί. Η πλανηταρχία βρίσκεται καθ’οδόν. Το χρηματιστηριακό κραχ που θα προετοιμάσει το παγκόσμιο οικονομικό ολοκαύτωμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά τον Αριστοτέλη, το «χρήμα» όφειλε να είναι ένα «ανταλλακτικό μέσο» της επίδοσης της ανθρώπινης εργασίας ή του οτιδήποτε παράγεται από αυτήν. Η αξία του χωρίς αυτήν, είναι εκ των πραγμάτων τόση, όση είναι η αξία του χαρτιού που τυπώθηκε ή του μετάλλου που κόπηκε.
Δυστυχώς όμως για την ανθρωπότητα το χρήμα από «ανταλλακτικό μέσο» μεταμορφώθηκε σε «μέσο αισχροκέρδειας». Η σχέση 1:1 της επίκαιρης ποσότητας επίδοσης της ανθρώπινης εργασίας και της αντιστοιχούσας επίκαιρης κυκλοφορίας ποσότητας χρήματος ανατράπηκε πληθωριστικά ή αντιπληθωριστικά. Αυτό επιτεύχθηκε με τη σύνδεση του χρήματος με ευγενή μέταλλα ή με το μαύρο χρυσό και με την εφεύρεση του «τόκου» για τα δανειζόμενα και ουσιαστικά «πλαστικά» χαρτονομίσματα και του χρηματιστηρίου, που βασίζεται στα θεμέλια της «παγκόσμιας ηλιθιότητας».
Το «χρήμα» σε αντίθεση προς τον ορισμό του Αριστοτέλη, σκόπιμα παραμορφώθηκε. Κάθε μονάδα του «μεταμορφωμένου χρήματος» διεκδικείται από τουλάχιστο 5 άτομα. Από το άτομο που την κατέθεσε στην τράπεζα, από την ίδια την τράπεζα, από το άτομο που πούλησε κάτι στο δανειζόμενο από την τράπεζα, από το άτομο που δανείστηκε από την άλλη τράπεζα και από το άτομο που πούλησε υπηρεσίες ή αγαθά στο δανειζόμενο από την άλλη τράπεζα. Με το δανειζόμενο «χρήμα» ο πιστωτής σκλαβώνει το χρεώστη. «Έτσι θα δανείζεις πολλούς λαούς και δεν θα δανείζεσαι από κανέναν. Θα κυριαρχείς πάνω σε πολλούς λαούς και ουδείς λαός θα κυριαρχεί πάνω σε σένα (5Μωυσής 15,6 «Παλαιά Διαθήκη». «Επιτρέπεται η αισχροκέρδεια εις βάρος ξένων ποτέ όμως εις βάρος των αδερφών σου, ο Κύριος ο Θεός σου ευλογεί ό,τι πράττεις στις χώρες που καταλήγεις και λαμβάνεις από αισχροκέρδεια τα πλούτη τους» (5Μωυσής 23,20 «Παλαιά Διαθήκη»).
Η ανθρωπότητα βαίνει σήμερα προς τη φάση της επιγνώσεως:
1. Οι τράπεζες, τα ταμιευτήρια και τα δανειστήρια πολύ σύντομα θα χρεοκοπήσουν. Από το 1980 και εντεύθεν δεν υποχρεούνται να έχουν το 100% αποθεματικά σαν αντίκρισμα προς εξασφάλιση του αξιόχρεου. Υποχρεούνται να έχουν μόνο 3% αποθεματικά, που σημαίνει ότι δανείζουν έως και 33 φορές στις 100 το σύνολο των καταθέσεων των πελατών τους.
2. Η ζήτηση για ακίνητα θα εκλείψει ενώ οι τιμές αυτών θα διολισθαίνουν.
3. Οι ιδιοκτησίες γης θα κατασχεθούν και η παραγωγή και η διάθεση της τροφής θα περάσουν στα χέρια των λίγων. Αυτοί θα δημιουργούν κατά βούληση τεχνητές ελλείψεις με τη μέθοδο της δημιουργίας παγκόσμιας κρίσης τροφίμων.
4. Τα ταμεία και οι κοινωνικές ασφαλίσεις θα λεηλατηθούν.
5. Μετά από μια «χρηματική ανάκληση», όλο το παγκόσμιο «χρήμα» θα ελέγχεται από μία «παγκόσμια κεντρική τράπεζα», που θα εποπτεύεται από το «διεθνές Νομισματικό Ταμείο». Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κρατών της Υφηλίου και το εγχώριο προϊόν αυτών, όλος ο εξοπλισμός των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και όλες οι πρώτες ύλες θα περάσουν στα χέρια ενός διεθνούς συμβουλευτικού ομίλου, κάτω από διεθνή καθοδήγηση.
6. Το νέο παγκόσμιο «χρήμα», με το όνομα «φοίνικας», θα ανοίξει τα φτερά του…
Τα «πεφωτισμένα υπερ-όντα» και οι «υδροχοϊκοί υπεράνθρωποι» έχουν ακόρεστες ορέξεις και πιστεύουν ότι η φύση τους προίκισε με μυστικές ενοράσεις και απαράμιλλες υπερ-φυσικές δυνάμεις και γι αυτό προετοιμάζουν την πλανηταρχία.
Γ.Θ. Χατζηθεοδώρου
Υφηγητής Πολυτεχνείου Άαχεν Γερμανίας

Το άρθρο δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2003 στο «Δαυλό»