Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Η οικονομική "κρίση" επιτείνεται από τους τραπεζίτες, στην προσπάθειά τους για επιβολή παγκόσμιας διακυβέρνησης

1. Η δημιουργία και οι στόχοι της τεχνητής κρίσης.

2. Η κυκλοφορία χρήματος χωρίς αντίκρυσμα από αυτούς που έχουν ακόμα δικαίωμα να εκδίδουν χρήμα. Η προώθηση των σκηνοθετών του προβλήματος τραπεζιτών, στην οικονομική διακυβέρνηση των χωρών.

3. Η δέσμευση των νοικοκυριών με δάνεια. Η δημιουργία συνθηκών αδυναμίας εξόφλησής τους.

4. Η λεηλασία του εθνικού πλούτου από τους εκδότες του χρήματος.

5. Η δημιουργία τους προβλήματος από τους "κακούς" κυβερνήτες και η "επίλυσή" του από τους "καλούς" κυβερνήτες που ακολουθούν.

α) http://www.youtube.com/watch?v=SZR1VCWjdNw

β) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ntN4ALEuK80