Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Η ανατροπή κοινωνικών και θεολογικών δογμάτων και η υπέρβαση του φόβου του θανάτου προϋποθέσεις της ανέλιξης του ανθρώπου


 Εξαιρετική ομιλία του Μάνου Δανέζη στην "Αρμονική Ζωή"


"Ο άνθρωπος είναι συστατικό του Σύμπαντος, για το λόγο αυτό υπάρχει ταυτόγχρονα παντού μέσα στο χώρο. Αν ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την αληθινή συμπαντικά του υπόσταση, δεν φταίει το Σύμπαν αλλά ο ίδιος που δεν εκπαιδεύει την ψυχή του ώστε να το καταλάβει"