Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ποιοτικές σχέσεις

Παλιά οι σχέσεις ζευγαριών δημιουργούνταν στην βάση της κοινωνικής και οικονομικής ανάγκης. Σήμερα οι άνθρωποι επιδιώκουν να δημιουργήσουν σχέσεις ουσιαστικής επικοινωνίας, σχέσεις ψυχής. Όμως τα αποτελέσματα παραμένουν πολύ μακριά από αυτό τον στόχο. Οι περισσότερες σχέσεις μετά από το αρχικό πάθος, δεν μετατρέπονται σε σχέσεις βαθειάς αγάπης και δέσμευσης, διαλύονται ή παραμένουν δημιουργώντας πόνο και δυσκολία ...

Οι άνθρωποι βέβαια δεν παραιτούμαστε από την αγάπη, γιατί μέσα μας ενστικτωδώς γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις μας μπορούν να βγάλουν τον καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό μας, και έτσι αρχίζουμε να τις βλέπουμε, σαν το νέο μέτωπο αλλά και εργαλείο για πνευματική επίγνωση και ανάπτυξη.

Αντί οι πόνοι της αγάπης, του χωρισμού, των αποτυχημένων’ επιλογών, να μας ωθούν στην παραίτηση και την απομόνωση, το πνευματικό μονοπάτι μας ωθεί να μπούμε βαθύτερα στην ποιότητα των σχέσεων.

Εμφανίζεται ένα νέο μοντέλο σχέσης, «Η Πνευματική Ένωση και Συνεργασία». Εάν οι παράγοντες του προηγούμενου μοντέλου σχέσης -γάμου ήταν η οικονομική σταθερότητα και το νομιμοποιημένο’ σέξ, τότε αυτοί του νέου είναι η εκπλήρωση του δρόμου της ψυχής μας και η αξιοποίηση ολόκληρου του δημιουργικού δυναμικού μας. Η «Πνευματική Συνεργασία» έχει τον στόχο του να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο ώστε να πετύχει το ξεδίπλωμα των αληθινών λόγων ύπαρξής του σε αυτό τον κόσμο.


Oμάδα της Ανθρωπότητας Ελλάδας
www.otan.gr