Κυριακή 17 Απριλίου 2011

Η αλλαγή στις επιλογές μας

Αντιστεκόμαστε σε μια αλλαγή που θα μας ωφελήσει, επειδή θεωρούμε ότι αποτελεί παραδοχή ήττας, ή λαθεμένης προηγούμενης επιλογής. Για να τα βγάλουμε πέρα με την αλλαγή, θα πρέπει να δεχθούμε ότι οι επιλογές που κάναμε ήταν καλές την εποχή που τις κάναμε, με την επίγνωση που διαθέταμε τότε.
Ralf Bruksos