Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

1000 οδοντίατροι αποκαλύπτουν το ρόλο του φθορίου


Εδώ παλαιότερες αναρτήσεις του "Τοξότη" σχετικά με το φθόριο...

Φθόριο: δηλητήριο στην οδοντόπαστα & το νερό -μέρος 1ο.

Φθόριο: δηλητήριο στην οδοντόπαστα & το νερό -μέρος 2ο.

Φθόριο: δηλητήριο στην οδοντόπαστα & το νερό -μέρος 3ο.

Φθόριο: δηλητήριο στην οδοντόπαστα & το νερό -μέρος 4ο.

Φθόριο και φώσφορος: βιομηχανικά δηλητήρια στη φύση (μέρος 5ο)

Τότε, όπως πολλοί ακόμη και σήμερα αγνοούσαν τη σημασία της χρήσης του φθορίου και αν κρίνουμε από τα ράφια των Σούπερ Μάρκετ... ακόμη φροντίζουν τα δόντια τους με ποντικοφάρμακα...

Όμως τις μέρες μας, ότι και να κάνουν οι ψεύτες και οι τύραννοι καταπατητές της ανθρώπινης υγείας, η Αλήθεια βρίσκει το δρόμο της και βγαίνει δυναμικά στο Φως... σε όλα τα θέματα και τα ζητήματα!

1000 οδοντίατροι επιτέλους ανοίγουν τα μάτια και λένε την αλήθεια!

the truth about fluoride in toothpaste!

Το σχετικό βίντεο εδώ:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k3Y2zHbP-7c


http://vickytoxotis.blogspot.com/

Υπόδειγμα απάντησης- υπομνήματος για το χαράτσι της ΔΕΗ...


Υπόδειγμα απάντησης- υπομνήματος για το χαράτσι της ΔΕΗ...

Από τον Θάνο Παναγιωτόπουλο, μέσω "press-gr"

Το υπόδειγμα υπομνήματος που ακολουθεί αποτελεί απάντηση στην εκβιαστική και ευθέως παράνομη έγγραφη προειδοποίηση της ΔΕΗ ότι θα προβεί στην διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων, οι ιδιοκτήτες των οποίων αρνούνται να καταβάλουν το ειδικό τέλος ακίνήτων, που επιβλήθηκε κατ'ευθεία και πρόδηλη παραβίαση του Συντάγματος και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των λογαριασμών της.
Η συντεταγμένη, σθεναρή και αδιάλειπτη άρνηση καταβολής του... συγκεκριμένου τέλους αποτελεί θεμελιώδη πολιτειακή υποχρέωση προάσπισης της συνταγματικής νομιμότητας που προσβάλλεται βάναυσα από την δοσιλογική δράση της διεφθαρμένης πολιτικής φατρίας που ασκεί κυβερνητική εξουσία και καταλύει τις θεσμικές βάσεις της εσωτερικής και εξωτερικής κυριαρχίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αγαπητή Δ.Ε.Η. Α.Ε.,
Σας γνωστοποιούμε ότι καταβάλαμε το ποσό των ....... ευρώ (... ), για την πληρωμή του λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος/Δήμου/ΕΡΤ, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία σας, κατά την ..η-..-201., εκπληρώνοντας εις ολόκληρον την συμβατική μας υποχρέωση έναντι αυτής. Συναφώς, επισυνάπτουμε στο παρόν απόδειξη της ηλεκτρονικής πληρωμής που πραγματοποιήσαμε, μέσω του ΑΤΜ της Τράπεζας ........, προς εκπλήρωση της προαναφερόμενης συμβατικής μας υποχρέωσης.
Διατυπώνουμε, εκ νέου, απόλυτη, ρητή και κατηγορηματική άρνηση καταβολής του ποσού των ..... ευρώ που αντιστοιχεί στην δεύτερη δόση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, για τους νομικούς, ουσιαστικούς και πραγματικούς λόγους, που αναλυτικώς εκθέσαμε, στο επέχον θέση εξώδικης δήλωσης, υπόμνημά μας της ......... 2011, το οποίο και σας αποστείλαμε με συστημένη επιστολή.
Συναφώς, επισημαίνουμε και τα ακόλουθα :
Η εξακολουθητικώς επαναλαμβανόμενη δήλωση της πρόθεσής σας, παρά τις σχετικές πανηγυρικές δικαστικές απαγορεύσεις, να προβείτε στην διακοπή της ηλεκτροδότησης της ατομικής ιδιοκτησίας, που αποτελεί και κύρια κατοικία μας, αν και έχουμε, με απόδειξη, προβεί στην ολοσχερή εκπλήρωση της συμβατικής μας υποχρέωσης, έναντι της ανώνυμης εταιρείας σας,
α) συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9α του Ν. 2251/1994,
β) επαπειλεί, κατά τρόπο ευθέως και προδήλως παράνομο, την χρησιμοποίηση κατάχρησης επιρροής, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994,
γ) αποτελεί παράνομη αξίωση, κατά την έννοια των άρθρων 57, 281, 288, 914 και 932 του Αστικού Κώδικα, και δ) παραβιάζει καταφανώς και ευθέως τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3, 7 και 8 της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/1972, που ήδη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και κατά τούτο διαπλάθει τους κανόνες της εσωτερικής έννομης τάξης, απαγορεύοντας την άσκηση κάθε αντίθετης συμβατικής, συναλλακτικής ή διοικητικής πρακτικής από την οριζόμενη στις διατάξεις της.
Επισημαίνουμε, ότι η ως άνω Κοινοτική Οδηγία ουδόλως εξαρτά την παροχή του κοινωφελούς αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος από την εκπλήρωση οιασδήποτε φορολογικής υποχρέωσης, όταν, μάλιστα, αυτή τεχνηέντως και καταχρηστικώς εμφανίζεται και καταλογίζεται ως τέλος.
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, σας καλούμε να απέχετε από κάθε ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης της ατομικής μας ιδιοκτησίας και δηλώνουμε ότι θα ενεργήσουμε με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την προστασία της συνεχούς και αδιάλειπτης άσκησης των ατομικών, οικογενειακών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και εν γένει ζωτικών δραστηριοτήτων μας, που συνάπτονται και εξαρτώνται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αναζητώντας ταυτόχρονα τον ποινικό και αστικό καταλογισμό των παράνομων πράξεων κάθε νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας σας.
Αθήνα, .... 2012
O/Η υπομιμνήσκων/ουσα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
2. Συνήγορο του Πολίτη
3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας