Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Η Μουσική, μέσο πνευματικής ωρίμανσης


Ετυμολογία της λέξης «μουσική»
Η λέξη μουσική, σύμφωνα με τα γραπτά των αρχαίων ελλήνων ποιητών και φιλοσόφων παράγεται από το «Μούσα».
Το Μούσα πάλι, παράγεται από το μαούσα = Μούσα. Το «μα» είναι ρίζα του ρήματος μάω-μω = επινοώ ή ψάχνω ή ζητώ διανοητικά. (Στη δωρική διάλεκτο η λέξη «Μούσα» είναι «Μώσα»). Έννοια της λέξης "μουσική"
Η λέξη μουσική, στη σημερινή εποχή, σημαίνει την τέχνη των ήχων, αντίθετα με τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι έδιναν στη λέξη μουσική διαφορετικό νόημα, εννοούσαν την αδιάλυτη ενότητα ήχου και λόγου, κάτι που δεν υφίσταται στις μέρες μας.
Με την άθληση γυμνάζεται το σώμα, ενώ με τη μουσική το πνεύμα.
Η μουσική, το δώρο των Μουσών, στην αρχαία Ελλάδα, προσδιόριζε και χαρακτήριζε τον άνθρωπο που πράττει, σκέφτεται και αισθάνεται. Έτσι ως μέσο πνευματικής ωρίμανσης, η λέξη που θα χαρακτήριζε την αρχαία ελληνική μουσική, δεν είναι η λέξη «τέχνη» αλλά οι λέξεις παιδεία και δύναμη. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι εκείνος που έπαιζε τον αυλό π.χ. ονομαζόταν αυλητής και όχι μουσικός δηλαδή θεωρούνταν ένας απλός εκτελεστής. Όμως μετά το διαχωρισμό της μουσικής από το λόγο, τη γλώσσα, ο οποίος έγινε λίγο μετά των Πλάτωνα, βλέπουμε τη χρήση της έννοιας μουσικός. Αυτή η μεταβολή έμελλε να είναι η γέννηση μιας αυτόνομης τέχνης που, όπως προαναφέρθηκε, ήταν ενταγμένη μέσα στον λόγο.
Κατά την ακμή της κλασικής εποχής (5ος αιώνας μέχρι το 338 π.Χ. μάχη της Χαιρώνειας), κέντρο είναι η Αθήνα. Η λυρική ποίηση αναπτύσσεται στον μέγιστο βαθμό με τον Σιμεωνίδη και τον Πίνδαρο, η τραγωδία με τους μεγάλους τραγικούς, η αττική κωμωδία με τον Κρατίνο, Εύπολι και Αριστοφάνη. Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες από τις πηγές, μπορούν να επισημανθούν ιδιαίτερα δύο γνωρίσματα της μουσικής και της αντίληψης για τη μουσική στην Ελλάδα του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ.:
α) η διδασκαλία περί ήθους, και β) η σύνδεση της μουσικής ως τέχνης των ήχων με τη γενική έννοια της μουσικής, ιδιαίτερα ως συνένωση μουσικής και ποίησης.
Σχετικά με το πρώτο:
Η έννοια του ήθους στη μουσική συνδέεται με την αντίληψη ότι η μουσική μπορεί να ασκεί επίδραση στην ψυχή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεωρία του ήθους ή αλλιώς ηθική θεωρία της μουσικής, σε κάθε ρυθμική και μελωδική κίνηση υπάρχει μια ανάλογη συναισθηματική αντίδραση, με την έννοια ότι η μουσική μπορεί να επιδράσει στον άνθρωπο είτε θετικά παροτρύνοντας τον σε μία ενέργεια της βούλησής του είτε αρνητικά αποτρέποντάς τον από μία ενέργεια της βούλησης είτε τέλος απονεκρώνοντας τη βούλησή του. Βέβαια η θεωρία του ήθους δεν εξαντλείται μονάχα σε γενικές διαπιστώσεις, αλλά εμβαθύνει στην αισθητική διερεύνηση των δομικών παραμέτρων της μουσικής εξετάζοντας το ήθος της μελωδίας, των αρμονιών (τροπικών κατατάξεων), των γενών και ων ρυθμών. Έτσι, κάθε είδος μουσικής, κάθε είδος μελωδίας αλλά και ρυθμού έχει ένα ορισμένο ήθος ανάλογα με την επίδραση που ασκεί στην ψυχή. Ο Δώριος τρόπος έλεγαν, δυναμώνει τον χαρακτήρα, διδάσκει θάρρος εμπρός στον κίνδυνο και καρτερικότητα στη δυστυχία. Ο Φρύγιος (ο τρόπος του διθυράμβου- όπως και ο ήχος του αυλού- έχει τη δύναμη να ξεσηκώνει και να φλογίζει τα πνεύματα. Την διδασκαλία περί ήθους διαπραγματεύονται περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί της αρχαίας ελληνικής μουσικής, είτε για να την αποδεχτούν είτε για να την απορρίψουν. Πρώτος, όμως, την ανέπτυξε συστηματικά ο Δάμων ο Αθηναίος. Η προέλευση ωστόσο της διδασκαλίας πρέπει μάλλον να αναζητηθεί στην αρχική σύνδεση της μουσικής με τη θρησκευτική λατρεία και τη μαγεία. Μέσα στις νέες ιστορικές συνθήκες της πόλης η τυφλή υποταγή στα τελετουργικά και στις εθιμικές επιταγές του παρελθόντος δεν αντιστοιχούσε πια στην κοινωνική θέση της τέχνης και ειδικά της μουσικής. Η διδασκαλία περί ήθους έρχεται λοιπόν να δώσει μία επιστημονική θεωρητική θεμελίωση σ’ αυτό που εμπειρικά ήταν ανέκαθεν γνωστό- ότι η μουσική επιδρά στη διαμόρφωση των καταστάσεων της ψυχής. Βέβαια, η σχετική απλότητα της μουσικής των Ελλήνων, τους επέτρεπε να διαπιστώνουν, με αυστηρό πειραματικό έλεγχο, την καλή ή κακή επίδραση των διαφόρων ήχων, πράγμα που θα ήταν αδύνατο σήμερα. Σίγουρα όμως, ως αρχή, η θεωρία του ήθους είναι σωστή και μπορεί στην εποχή μας ακόμη να μας διδάξει πολλά.
Σχετικά με το δεύτερο:
Σε δύο τουλάχιστον σημεία φαίνεται πως μπορεί να εντοπισθεί το νόημα αυτής της ευρείας έννοιας της μουσικής σ’ ό,τι αφορά την οργανική μουσική, αφενός μεν στην ταυτότητα ποιητικών και μουσικών ρυθμών και αφετέρου στην «ποιητικότητα» της οργανικής μουσικής. Δηλαδή στο ότι θα ήταν αδιανόητη μια καθαρά οργανική μουσική σύνθεση, το περιεχόμενο της οποίας δεν θα μπορούσε να εκφραστεί ποιητικά.
Στο βαθμό που μπορούμε να προσεγγίσουμε μέσα από τις πηγές την μουσική πραγματικότητα των κλασικών χρόνων, μπορούμε να πούμε ότι η ενότητα αυτή ποιητικού λόγου και μουσικού ήχου ήταν για την κλασική ελληνική ποίηση και μουσική μία πραγματικότητα αλλά οπωσδήποτε και ένα αισθητικό ιδανικό. Με την μεταβολή των ιστορικών προϋποθέσεων πάνω στις οποίες στηριζόταν, η πραγματικότητα αυτή έπαψε να υπάρχει. ως αισθητικό ιδανικό όμως συνέχισε να ασκεί μέχρι και την σύγχρονη εποχή μεγάλη επίδραση. Η επίδραση αυτή στους μεταγενέστερους ήταν τόσο μεγαλύτερη όσο η διάσωση του ποιητικού λόγου επέτρεπε την αξιολόγησή του, ενώ η σχεδόν ολοκληρωτική απώλεια της μουσικής δεν επέτρεπε τον σχηματισμό μιας συγκεκριμένης, προσιτής στην ακοή, εικόνας για το πώς ήταν και άφηνε ελεύθερο τον δρόμο στην φαντασία. Έτσι η αρχαία ελληνική μουσική της κλασικής εποχής θεωρήθηκε σε μεταγενέστερους χρόνους συχνά ως ιδανική μουσική.
Αρμονία των σφαιρών.
Σύμφωνα με τη Σχολή των Πυθαγόρειων, οι πλανήτες καθώς περιστρέφονται παράγουν διάφορους μουσικούς ήχους που δεν τους ακούμε. Αυτό το σύνολο των μουσικών ήχων λέγεται «αρμονία των σφαιρών». Η μουσική για τον Πυθαγόρα ήταν πάνω απ’ όλα μια μαθηματική επιστήμη η ουσία της οποίας ήταν ο αριθμός και η ομορφιά της, η έκφραση των αρμονικών σχέσεων των αριθμών. Η μουσική ήταν επίσης η εικόνα της ουράνιας αρμονίας, οι αρμονικές σχέσεις των αριθμών μεταφέρονταν στους πλανήτες. Καθώς λέει ο Πλάτωνας, η αστρονομία και η μουσική είναι αδελφές επιστήμες. (Όπως τα μάτια μας φτιάχτηκαν για την αστρονομία, έτσι και τα αυτιά μας φτιάχτηκαν για τη μουσική).
Ο Πλίνιος λέει ότι ο Πυθαγόρας ονόμαζε την απόσταση από τη Γη στη Σελήνη ένα τόνο, την απόσταση από τη Σελήνη στον Ερμή, ένα ημιτόνιο, από την Αφροδίτη στον Ήλιο ένα τόνο και μισό, κλπ. Ο Αριστείδης λέει ότι η δια πασών (όγδοη), εκφράζει την αρμονική κίνηση των πλανητών. Τέλος, ο Νικόμαχος, υποστηρίζει ότι τα ονόματα των επτά μουσικών φθόγγων πήραν την ονομασία τους από τους επτά πλανήτες και τη θέση τους προς τη Γη.
Κρόνος – Υπάτη
Δίας – Παρυπάτη
Άρης – Λιχανός ή Υπερμέση
Ήλιος – Μέση
Ερμής – Παραμέση
Αφροδίτη – Παρανήτη
Σελήνη – Νήτη
Η κίνηση του σύμπαντος και αυτή της ανθρώπινης ψυχής βασίζονται στις ίδιες αρμονικές αναλογίες αριθμών. Συνεπώς, η μουσική με την αριθμητική της αρχή αποτελεί απεικόνιση της τάξης του σύμπαντος, ασκεί όμως και αντίστροφα επίδραση στο θυμικό και το χαρακτήρα του ανθρώπου, και ως ηθικός και κοινωνικός παράγοντας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εκπαίδευση και το δημόσιο βίο.
Χωρίς αμφιβολία, η μουσική παιδεία και μόρφωση των αρχαίων Ελλήνων ήταν αρκετά ωφέλιμη για αυτούς ως άτομα και για την κοινωνία τους γενικότερα. Κυρίως, γιατί λειτούργησε ως κίνητρο να μελετήσουν διάφορες απόψεις και πτυχές πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να μάθουν και να πληροφορηθούν πράγματα που πραγματικά τους ενδιέφεραν. Ακόμη, έτσι, είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους σύμπαν σχετικά με το θέμα που μελέτησαν και να καταγράψουν όλα τα στοιχεία που απέσπασαν με πιο προσωπικό τρόπο. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή της ένωσης των διαφόρων στοιχείων και ένωσης των νοημάτων αποτέλεσε θαυμάσια εξάσκηση για τη βελτίωση της κριτικής τους ικανότητας.
Απόσπασμα από την «Ιστορία της Μουσικής» της Αμαλίας Ηλιάδη, φιλολόγου – ιστορικού. Περισσότερα εδώ: http://www.peemde.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=34

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη προβάλλει στο διαδίκτυο μεγάλο μέρος των ελληνικών χειρογράφων που διαθέτει


Τα χειρόγραφα, τα οποία διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα www.bl.uk/manuscripts ανήκουν σε μία από τις πιο σημαντικές συλλογές για τη μελέτη των περισσότερων από 2.000 ετών του ελληνικού πολιτισμού.
Η Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο ανέβασε στο Ίντερνετ πάνω από το ένα τέταρτο των ελληνικών χειρογράφων που διαθέτει, τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερους από 280 τόμους, στο πιο πρόσφατο βήμα που γίνεται για την ψηφιοποίηση σημαντικών αρχαίων εγγράφων.
Τα χειρόγραφα, τα οποία διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα www.bl.uk/manuscripts ανήκουν σε μία, σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη, από τις πιο σημαντικές συλλογές που υπάρχουν εκτός Ελλάδος για τη μελέτη των περισσότερων από 2.000 ετών του ελληνικού πολιτισμού.
Η βιβλιοθήκη έχει ένα σύνολο άνω των 1.000 ελληνικών χειρογράφων, άνω των 3.000 ελληνικών παπύρων και μια πλούσια συλλογή της πρώιμης ελληνικής τυπογραφίας.
Τα χειρόγραφα αυτά περιέχουν πληροφορίες για λόγιους που εργάστηκαν πάνω στη λογοτεχνία, την ιστορία, την επιστήμη, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την τέχνη της Ανατολικής Μεσογείου κατά την Κλασική και τη Βυζαντινή Περίοδο.
«Αυτό είναι ακριβώς ό,τι προσδοκούμε όλοι από τη νέα τεχνολογία, αλλά τόσο σπάνια παίρνουμε», δήλωσε η Μέρι Μπερντ, καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
«Ανοίγει μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών σε όλους - από τους ειδικούς έως αυτούς που έχουν μια περιέργεια - οπουδήποτε στον κόσμο, δωρεάν», προσέθεσε.
Πρόκειται για την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της βιβλιοθήκης για να αποκτήσει πρόσβαση το ευρύτερο κοινό σε αρχαία και σπάνια έγγραφα.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Η κοσμογονική ουσία Οργόνη, ο Αιθέρας, η Συνεχής Ουσία, ο Δημιουργός...


Για να έχουμε μια γενική ιδέα περί της οργόνης, ας δούμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο ‘Εγχειρίδιο συσσωρευτή οργόνης’ του Τζειμς Ντεμέο, Ph.D.
‘Θεωρούμε την ανακάλυψη της οργόνης ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία του ανθρώπου’ – από ένα γράμμα προς την Αμερικανική Ιατρική Εταιρία, υπογεγραμμένο από 17 γιατρούς το 1949 .
‘Είναι δικαιολογημένο ότι η ανακάλυψη της οργονοενέργειας και οι ιατρικές της εφαρμογές μέσω του συσσωρευτή οργονοενέργειας , του οργονοβόλου, των βιόντων γης, και του νερού οργόνης έχουν ανοίξει μια πληθώρα νέων και, όπως φαίνεται, εκπληκτικά καλών προοπτικών’ – Βίλχεμ Ράιχ , γιατρός. Από το βιβλίο ‘Η βιοπάθεια του καρκίνου (ανακάλυψη της οργόνης , τόμος 2)’ , 1948 .
‘...η οργονοενέργεια δεν υπάρχει’ – Δικαστής Τζον Ντ. Κλίφορντ, από μια απόφαση δικαστηρίου των Η.Π.Α. το 1954 με βάση την οποία όλα τα βιβλία και ερευνητικά περιοδικά του Δρ. Ράιχ απαγορεύθηκαν , και διατάχθηκε, να καούν σε κλιβάνους, ενώ ο Ράιχ κλείσθηκε σε ομοσπονδιακή φυλακή, όπου πέθανε.
Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε πει ότι ακόμα και αν η ενέργεια της ζωής, ήταν γνωστή για χιλιάδες χρόνια, κατάφερε να την κάνει συγκεκριμένα χρησιμοποιήσιμη, και ότι η εποχή των εφαρμογών της μόλις έχει αρχίσει (πόσο δίκιο είχε...).
Η οργονοενέργεια είναι η κοσμική ζωική ενέργεια, η θεμελιώδης δημιουργική δύναμη γνωστή από μακρού σε ανθρώπους που είναι σ`επαφή με τη φύση, και για την οποία έχουν γίνει υποθέσεις από τους φυσικούς επιστήμονες, αλλά πλέον έχει μετρηθεί αντικειμενικά και έχει αποδειχθεί η ύπαρξη της. Η οργόνη ανακαλύφθηκε από το Δρ. Βίλχεμ Ράιχ, ο οποίος προσδιόρισε πολλές από τις βασικές της ιδιότητες. Για παράδειγμα η οργονοενέργεια φορτίζει κάθε ζωντανή και μη ζωντανή ύλη και ακτινοβολείται από αυτές . Επίσης, μπορεί εύκολα να διαπεράσει όλες τις μορφές ύλης αν και με διαφορετική ταχύτητα. Όλα τα υλικά επηρεάζουν την οργονοενέργεια, ελκύοντας και απορροφώντας την ή απωθώντας και αντανακλώντας την. Την οργόνη μπορούμε να τη δούμε, να τη φωτογραφήσουμε, να την αισθανθούμε και να τη μετρήσουμε . Είναι μια πραγματική, φυσική ενέργεια, και όχι μόνο κάποια μεταφορική, υποθετική δύναμη.
Η οργόνη υπάρχει επίσης σε μια ελεύθερη μορφή στην ατμόσφαιρα, και στο κενό του διαστήματος. Είναι διεγέρσιμη, συμπιέσιμη, διαστελλόμενη και συστελλόμενη και ικανή να έχει αυθόρμητο παλμό. Το φορτίο οργόνης μέσα σ`ένα δεδομένο περιβάλλον, ή μέσα σε μια δεδομένη ύλη, θα μεταβάλλεται με το χρόνο, συνήθως μ`ένα περιοδικό τρόπο. Η οργόνη έλκεται πολύ δυνατά προς τα ζωντανά όντα, το νερό και τον εαυτό της. Η οργονοενέργεια μπορεί να διατρέξει ή να ρεύσει κανονικά από μια τοποθεσία σε μια άλλη στην ατμόσφαιρα, αλλά γενικά διατηρεί μια ροή από δυσμάς προς ανατολάς, κινούμενη μεν, αλλά λίγο πιο γρήγορα από την περιστροφή της γης. Είναι ένα μέσο που υπάρχει παντού, ένας κοσμικός ωκεανός δυναμικής, κινούμενης ενέργειας, η οποία ενώνει όλο το υλικό σύμπαν. Όλα τα ζωντανά όντα, τα καιρικά συστήματα και οι πλανήτες, επηρεάζονται από τους παλμούς και τις κινήσεις της .
Η οργόνη σχετίζεται με άλλες μορφές ενέργειας αλλά είναι τελείως διαφορετική απ`αυτές. Μπορεί, για παράδειγμα να προσδώσει μαγνητικό φορτίο σε σιδερένιους μαγνητικούς αγωγούς, αλλά δεν είναι η ίδια μαγνητική. Μπορεί να προσδώσει ηλεκτροστατικό φορτίο σε μονωτές, αλλά δεν είναι πλήρως ηλεκτροστατική στη φύση της. Αντιδρά με μεγάλη διαταραχή στην παρουσία ραδιενεργών υλικών, ή στον τραχύ ηλεκτρομαγνητισμό (H.A.A.R.P) με μεγάλη ομοιότητα προς το ερεθισμένο πρωτόπλασμα. Μπορεί να καταγραφεί σε ειδικά διασκευασμένους μετρητές Γκάιγκερ.
Η οργόνη επίσης είναι το μέσο δια του οποίου μεταδίδονται ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές , με μεγάλη ομοιότητα προς την παλαιότερη έννοια του αιθέρα, αν και η ίδια δεν είναι ηλεκτρομαγνητική στη φύση της .
Ρεύματα οργονοενέργειας μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης επηρεάζουν αλλαγές στους τρόπους κυκλοφορίας του αέρα. Δράσεις της ατμοσφαιρικής οργόνης αποτελούν την βάση της συγκέντρωσης δυναμικών καταιγίδας, και επιδρούν στη θερμοκρασία, πίεση και υγρασία του αέρα.
Λειτουργίες της κοσμικής οργονοενέργειας επίσης φαίνεται ότι συμβαίνουν στο διάστημα, επηρεάζοντας ηλιακά φαινόμενα και της βαρύτητας.
Παρόλα αυτά, η ελεύθερη από μάζα οργονοενέργεια δεν είναι κανένας απ`αυτούς τους φυσικομηχανικούς παράγοντες, ή ακόμα και το άθροισμα τους. Οι ιδιότητες της προέρχονται περισσότερο από την ίδια τη ζωή, με μεγάλη ομοιότητα προς την παλιά έννοια μιας ζωτικής δύναμης – élan vital. Σε αντίθεση με αυτές τις παλαιές έννοιες, εν τούτοις η οργόνη έχει βρεθεί ότι υπάρχει σε μια μορφή χωρίς μάζα , στην ατμόσφαιρα και στο διάστημα. Είναι πρωταρχική αρχέγονη κοσμική ζωική ενέργεια, ενώ όλες οι άλλες μορφές ενέργειας είναι δευτερεύουσες στη φύση τους.
«Ο Ωκεανός αυτός της αρχέγονης ενέργειας του σύμπαντος , είναι η πηγή κάθε νέας ζωής. Επομένως σωστά οι άνθρωποι, από αμνημονεύτων χρόνων τον αποκαλούσαν «ΘΕΟ» τους ή «ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΑΤΕΡΑ» τους, ή «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ» τους, ή ένα από τα πολλά άλλα ονόματά του. Η επίγνωση αυτής της παγκόσμιας Ζωικής δύναμης και του απέραντου ουράνιου υπόβαθρού της , το οποίο είναι γεμάτο από αυτήν – η επίγνωση λοιπόν αυτή είναι ακατάλυτη μέσα στον άνθρωπο , γιατί αυτός την αισθάνεται. Αυτή αποτέλεσε την βάση όλων των ιδεών του ανθρώπου για όλα τα ουράνια ιδανικά, την βασική συναισθηματική καθαρότητα, την αγγελική υπομονή , την αιώνια αγάπη, καρτερία, ψυχική δύναμη, εργατικότητα, οικονομία και όλες τις άλλες αρετές που όλες οι θρησκείες έκαναν ιδανικά της ανθρωπότητας, από τότε που ο άνθρωπος έχασε την επαφή του με την εσωτερική του λάμψη εξαιτίας της βεβήλωσης του σωματικού έρωτα. Η Ζωική δύναμη παραμένει μέχρι τις μέρες μας το επίκεντρο όλων των κοσμικών επιθυμιών του ανθρώπου. Υπάρχει ακόμα και μέσα στον μανιασμένο φονιά της Ζωής, με την μορφή της δολοφονικής λύσσας.»
Στον κόσμο των ζωντανών όντων , οι λειτουργίες της οργονοενέργειας αποτελούν τη βάση κύριων διαδικασιών της ζωής. Παλμοί, ροή και φορτίο της βιολογικής οργόνης καθορίζουν τις κινήσεις, τις δράσεις και συμπεριφορά του πρωτοπλάσματος και των ιστών, όπως επίσης και την ισχύ των «βιοηλεκτρικών» φαινομένων. Η συγκίνηση είναι η άμπωτις και η παλίρροια, η φόρτιση και η εκφόρτιση της οργόνης μέσα στην μεμβράνη ενός οργανισμού, ακριβώς όπως ο καιρός είναι η άμπωτις και η παλίρροια, η φόρτιση και η εκφόρτιση της οργόνης στην ατμόσφαιρα. Και οι δύο, ο οργανισμός και ο καιρός αντιδρούν στον επικρατούντα χαρακτήρα και την κατάσταση της ενέργειας της ζωής . Οι λειτουργίες της οργονοενέργειας εμφανίζονται σε ολόκληρη τη δημιουργία, στα μικρόβια, τα ζώα, σε σύννεφα καταιγίδων, σε τυφώνες και γαλαξίες. Η οργονοενέργεια δεν φορτίζει μόνο και ζωογονεί τον υλικό κόσμο, είμαστε βυθισμένοι σε μια θάλασσα απ` αυτήν, με τον ίδιο τρόπο που ένα ψάρι είναι βυθισμένο στο νερό. Πολύ περισσότερο, είναι το μέσο που μεταβιβάζει συγκίνηση και αντίληψη, δια μέσου των οποίων συνδεόμαστε με το Σύμπαν, και γινόμαστε ένα με όλα τα έμβια όντα.
http://sites.google.com/site/orgonegreece/Home/reich

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Η αέναη αλληλεπίδραση Γης και Ήλιου και οι επιπτώσεις της στο κλίμα


Η Γη μας μοιάζει με διαστημόπλοιο που ταξιδεύει στο αχανές Σύμπαν προσκολλημένη σε τροχιά γύρω από το ηλιακό μας σύστημα . Καθώς όμως ο Ήλιος ταξιδεύει παρασύρει στο ταξίδι του όλο το ηλιακό σύστημα, και φυσικά και τη Γη μας.
Εμείς τα γήινα όντα δεν ζούμε σε κενό χώρο –όπως πολλοί νομίζουν- αλλά σε ένα χώρο που είναι πλήρης σωματιδίων σε βαθμό μάλιστα που αν οι αισθήσεις μας μπορούσαν να συλλάβουν τα δισεκατομμύρια σωματίδια που πλανώνται μπροστά μας και γύρω μας θα ήτο τρομακτική η ζωή μας. Επίσης θα ήτο τρομακτική η ζωή μας αν οι αισθήσεις μας ήσαν ικανές να διεισδύσουν στο αχανές και ατελεύτητο σύμπαν , το οποίον εκτείνεται σε 40 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Ακόμη και με τα πλέον εξελιγμένα όργανα ο άνθρωπος δεν μπορεί να διεισδύσει πέραν των 13,5 δισεκατομμυρίων ετών φωτός.
Ο Συμπαντικός ωκεανός της Οργόνης
Ο αέρας που πληροί τον πέριξ χώρο μας είναι γεμάτος από υλικά και ενεργειακά σωματίδια μερικά από τα οποία προέρχονται από την Γη μας , αλλά από τον Ήλιο και μερικά από το κοσμικό διάστημα. Επομένως στο Σύμπαν δεν είμαστε μόνοι , ούτε απομονωμένοι από τον έξω κόσμο . Πλέουμε μέσα στον συμπαντικό ωκεανό που κατά τον Δρ. Wilhelm Reich (1897-1957 είναι πλήρης οργόνης. [Η οργόνη είναι ένας υποτιθέμενος τύπος "αρχέγονης κοσμικής ενέργειας" που ανακαλύφθηκε από αυτόν στα τέλη του '30. Οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμασαν αιθέρα] Είναι ειρωνεία της φύσης ότι η πιο άφθονη μορφή ενέργειας στο Σύμπαν, είναι επίσης και η πιο μυστηριώδης. Αφότου έγινε η ριζοσπαστική ανακάλυψη ότι η κοσμική διαστολή επιταχύνεται, έχει αναδυθεί μια συνεπής εικόνα που δείχνει ότι τα δύο τρίτα του σύμπαντος είναι φτιαγμένα από σκοτεινή ενέργεια, δηλαδή από μια μορφή ενέργειας που προκαλεί βαρυτική άπωση. Είναι όμως οι ενδείξεις αρκετά ισχυρές ώστε να δικαιολογούν νέους εξωτικούς νόμους της φύσης; Ή μήπως θα μπορούσε να υπάρχει μια απλούστερη, αστροφυσική εξήγηση για τα πειραματικά αποτελέσματα; Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό αλλά οι κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και οι εκτιμήσεις των ειδικών. Εν προκειμένω οι επιστήμονες έχουν χωρισθεί σε δύο στρατόπεδα:
Ενδογενής Παράγων των Κλιματικών Αλλαγών
Το κατεστημένο πρεσβεύει ότι οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στις ανθρώπινες δραστηριότητες (διοξείδιο του άνθρακος, μόλυνση αέρος, εδαφών , υδάτων και ωκεανών) Η ομάδα αυτή προπαγανδίζει την ‘πράσινη ανάπτυξη’ , όχι τόσο για να σώσει το περιβάλλον , αλλά για να εκμεταλλευθεί και κερδοσκοπήσει από αυτό. Βέβαια ουδείς ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος τα τελευταία 200 χρόνια με αύξοντα ρυθμό δεν βλάπτει το περιβάλλον με τις ποικίλες δραστηριότητες του και πρώτιστα με τον συνεχώς αυξανόμενο υπερπληθυσμό και τις δημιουργούμενες νέες ανάγκες του . Όμως αυτό δεν είναι ο κυριότερος και μοναδικός παράγων της σημερινής κλιματικής αλλαγής. Στο απώτατο παρελθόν που δεν υπήρχε η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον συνέβησαν αποδεδειγμένα μεγάλες κλιματικές αλλαγές: 1/ Προ 230 εκατομμυρίων ετών η εξαφάνιση των δεινοσαύρων. 2/ Προ 13.000 ετών η εξαφάνιση των μαμούθ. 3/ Η εμφάνιση και εξαφάνιση των παγετώνων κ.α Ούτε είναι η πρώτη μεγάλη καταστροφή εξ αιτίας ηφαιστείων που γνώρισε η Γη: α/ Το ηφαίστειο Coba το 75.000 π.Χ φόνευσε το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού. β/ Το ηφαίστειο της Θήρας το 1600 π. Χ , κατέστρεψε τον Μινωικό Πολιτισμό της Κρήτης του Αιγαίου και των πέριξ παραλίων περιοχών.
Εξωγενής Παράγων των Κλιματικών Αλλαγών
Δεν θα ασχοληθούμε με τον ενδογενή παράγοντα ο οποίος αποβλέπει κυρίως σε μια νέα κερδοφόρα επιχείρηση με την λεγόμενη «Πράσινη Ανάπτυξη» Εξ άλλου από τον ήκιστα ειλικρινή πολιτικό Γεώργιο Παπανδρέου και από άλλους μεγαλόσχημους «εκπροσώπους» πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου κ.α –όπως ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκόρ-μέσω των «παπαγάλων» τους στα ΜΜΕ μας έχουν κάνει σωστή πλύση εγκεφάλου σχετικά με το περιβάλλον. Μάλιστα μας έκαναν-για μια ακόμη φορά-όλους ενόχους του προπατορικού αμαρτήματος, διότι ζούμε και καταστρέφουμε το περιβάλλον , ενώ αυτοί οι μέντορες δήθεν του περιβάλλοντος οικονομούν από τα ρυπαίνοντα μηχανήματα τους. Τώρα ετοιμάζονται και πάλι να ρυπάνουν τούτο με τα νέα πράσινα «άλογα». Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την δεύτερη θεωρία του εξωγενούς παράγοντα κι’ αυτό όχι για να δώσουμε συγχωροχάρτι σε όλους μας που ρυπαίνουμε το περιβάλλον , αλλά για να πληροφορηθούμε ποιοι άλλοι παράγοντες επιδρούν στις κλιματικές αλλαγές και πως επιδρούν αυτοί; Η μελέτη GEOCHANGE, συντάχθηκε από τον παγκόσμιο οργανισμό: World Organization for Scientific Cooperation (WOSCO) and Global Network for the Forecasting of Earthquakes (GNFE) και υπεγράφη από επιστήμονες, άνω των 300 σε αριθμό . Αυτή έγινε για λογαριασμό των διεθνών οργανισμών , πανεπιστημίων , επιστημονικών ινστιτούτων και κέντρων, επιστημονικών και τεχνολογικών εταιρειών και επιστημόνων των διαφόρων χωρών. Επομένως η εγκυρότης της είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Τον τελευταίο καιρό ελήφθησαν δραστήρια μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής του περιβάλλοντος, που έχει σαν αιτία τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα μέτρα αυτά υποστήριξαν : ο ΟΗΕ , η Ε.Ε, διεθνείς οργανισμοί, κυβερνήσεις χωρών, επιστήμονες και επιχειρηματίες. Η μελέτη «GEOCHANGE» αναφέρεται σε φυσικές αλλαγές του γεωλογικού περιβάλλοντος που οφείλονται σε ενδογενείς, εξωγενείς και κοσμικούς παράγοντες, ιδιαιτέρως δε στην ηλιακή δραστηριότητα και σε άλλες διεργασίες που λαμβάνουν χώραν εντός του ηλιακού συστήματος και οι οποίες επιδρούν αρνητικά στ ην ανθρώπινη ανάπτυξη. Προσφάτως συγκεντρώθηκαν επιστημονικά στοιχεία που συνηγορούν για αυξανόμενες αλλαγές του παγκοσμίου γεωλογικού περιβάλλοντος. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ένα επιταχυνόμενο ρυθμό αυξήσεως των γεωδυναμικών δραστηριοτήτων της Γης, οι οποίες εκφράζονται ιδιαιτέρως με μορφή σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων. Όθεν υπάρχει ένας υψηλός κίνδυνος να υποεκτιμήσουμε την κλίμακα των επιπτώσεων των γεωλογικών παραγόντων επάνω στις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές .
Ο Ζωοδότης Ήλιος
Ο Ήλιος καθώς εισήλθε στον Ηλιακόν Κύκλον 24 έχει γίνει πολύ ‘ήσυχος’ . Τούτο σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει τόσες σκοτεινές κηλίδες όσες στο παρελθόν. Συγκεκριμένα τώρα υπερβαίνει τις 568 ημέρες χωρίς κηλίδες. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο ήλιος υπέστη αλλαγή σε σχέση προς την κατάσταση της μέγιστης δραστηριότητος, την καλουμένη «Grand Maxima», η οποία διήρκησε όλο τον 20ον αιώνα και έληξε απότομα τώρα. Για την ηλιακή δραστηριότητα στο μέλλον υπάρχουν δύο εκδοχές:Πρώτον : Ο ήλιος ενδέχεται να επανέλθει στον παλαιό ηλιακό κύκλο «Grand Maxima»Δεύτερον : Ο ήλιος να προχωρήσει σε ακόμη πιο ήσυχη κατάσταση, στην καλουμένη “Dalton Minimum” ή στην «Grand Minima», όπως την “Maunder Minimum”. Οι ειδικοί λένε ότι προς το παρόν είναι νωρίς να προβλέψουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει . Πάντως και οι δύο ως άνω εκδοχές παρουσιάζουν μεγάλους κινδύνους στον κόσμο. Σήμερα βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι. Δύο δρόμοι βρίσκονται μπροστά μας. Και οι δύο έχουν μια πινακίδα που γράφει «Προσοχή Κίνδυνος». [ By Retired U.S. Navy Physicist and Engineer James A. Marusek] - Ο ένας δρόμος οδηγεί σε τεράστιες ηλιακές καταιγίδες.- Ο άλλος οδηγεί σε περίοδο όπου θα περάσουμε δεκάδες χρόνια με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θα βιώσουμε παγκόσμια πείνα.
Οι Κλιματικές Αλλαγές είναι Φυσικές
Αυτές οδηγούνται πρωταρχικά από τη φύση και δευτερευόντως από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτές συνέβησαν περιοδικά και στις μέρες που έζησαν οι πατέρες , οι παππούδες και οι παλαιότεροι πρόγονοι μας. Διότι και τότε σε εποχές χωρίς αξιόλογη τεχνολογική ανάπτυξη, είχαν συμβεί παρόμοιες κλιματικές αλλαγές. Αργά αλλά σταθερά αντιλαμβανόμαστε τα μυστικά της φύσεως. Ο Γαλαξίας μας είναι λουσμένος με κοσμικές ακτίνες και εμείς με το «διαστημόπλοιο Γη» πλέουμε μέσα στον ωκεανό του Γαλαξία μας που αποτελούνται από σωματίδια φορτισμένα με υψηλές ταχύτητες. Αυτά τα σωματίδια γεννούνται από αστέρες που εκρήγνυνται στο Σύμπαν. Επειδή αυτά είναι φορτισμένα, το ταξίδι τους επηρεάζεται ισχυρώς από τα μαγνητικά πεδία. Ο Ήλιος μας δημιουργεί μαγνητικό πεδίο που τυλίγεται με ηλιακούς ανέμους οι οποίοι υπερβαίνουν τα άκρα του ηλιακού μας συστήματος. Το πεδίο αυτό παίζει το ρόλο της ασπίδος και ανακλά πολλές από τις κοσμικές ακτίνες μακριά από τη Γη. Όταν όμως ο ήλιος είναι ήσυχος (ελάχιστες κηλίδες) το πεδίο τούτο καταρρέει και συρρικνώνεται προς τα μέσα , με αποτέλεσμα να επιτρέπει τις ενεργειακές κοσμικές ακτίνες να διατρυπούν βαθύτερα το ηλιακό μας σύστημα.
Ο ήσυχος και ο δραστήριος Ήλιος εξ ίσου επικίνδυνος
Οι κοσμικές ακτίνες δύνανται να οδηγήσουν σε μεταλλάξεις και να φέρουν εξελικτικά άλματα των γήινων ειδών. Ο ήσυχος ήλιος έχει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτεροι αριθμοί σωματιδίων να συγκρούονται με τη Γη και να διεισδύουν κάτω στα κατώτερα στρώματα της ατμοσφαίρας. Αυτή η ακτινοβολία ης ατμοσφαίρας ιονίζει μικρά σωμάτια υγρασίας που σχηματίζονται από σταγονίδια νερού , τα οποία δημιουργούν τα νέφη. Αύξηση της γήινης νέφωσης δημιουργεί την πτώση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο . Εάν ο ήλιος γίνει ησυχότερος από τους παλαιότερους ηλιακούς κύκλους (διατηρώντας περισσότερες από 1028 ημέρες χωρίς κηλίδες) , τούτο είναι ένδειξη ότι διολισθαίνουμε στο Dalton Minimum ή ακόμη και στο Grand Minima, όπως το Maunder Minimum. Αυτή η ηλιακή κατάσταση προβλέπεται ότι θα διαρκέσει δεκαετίες . Διάφοροι επιστήμονες προβλέπουν ότι αυτή θα αρχίσει στον Ηλιακό Κύκλο 25,ο οποίος αρχίζει μετά από μια δεκαετία περίπου. Άλλοι όμως προβλέπουν ότι αυτή συμβαίνει ήδη τώρα στον Ηλιακό Κύκλο 24. Ένας ησυχότερος ήλιος θα προξενήσει παγκοσμίως χαμηλές θερμοκρασίες και θα πέσουν μύτες . Θα βιώσουμε χειμώνες που δεν τις έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 200 χρόνια .
Οι θερμοκρασίες ήδη πέφτουν
Οι δορυφόροι παρέχουν τις πλέον ακριβείς ατμοσφαιρικές μετρήσεις θερμοκρασιών για ολόκληρο τον πλανήτη. Το 1998 ήτο το έτος με την περισσότερο υψηλή θερμοκρασία. Έκτοτε οι κατώτερες τροποσφαιρικές θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πέσει γύρω στο ½ βαθμοί Κελσίου, εξ αιτίας του ήσυχου ηλίου. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου, το ατμοσφαιρικό διοξείδιον του άνθρακος (στη Mauna Loa) αυξήθηκε κατά 5% (από 367 ppm σε 386 ppm). Η μείωση των Ηλιακών κηλίδων στο κατώτερο επίπεδο “Dalton Minimum” ή το “Maunder Minimum" θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στη ζωή των λαών . Ο κυριότερος κίνδυνος είναι η πείνα (που θα επηρεάσει εκατοντάδες εκατομμύρια παγκοσμίως) ένεκα της βραχύνσεως των εποχών αναπτύξεως και των τραχυτέρων καιρικών συνθηκών. Όπως συνέβη και στο παρελθόν , πέραν της πείνας , ο ψυχρός και κακός καιρός οδηγεί σε μείζονες επιδημίες.
Τα αναξιόπιστα και υπηρετικά ΜΜΕ
Ενώ αυτά λένε οι επιστήμονες , τα δικά μας ‘παπαγαλάκια’ των ΜΜΕ επαναλαμβάνουν μονότονα ότι επέρχεται «ερημοποίηση » της Νότιας Ελλάδος εξ αιτίας της υπερθερμάνσεως του πλανήτη. Δηλαδή αυτοί προεξοφλούν την πορεία του ηλίου στον παλαιό κύκλο 24 ήτοι στο «Grand Maxima», σε μια περίοδο που οι μετρήσεις της παγκόσμιας θερμοκρασίας μέσω των δορυφόρων δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα, δηλαδή μείωση της θερμοκρασίας σαν αποτέλεσμα του ήσυχου ηλίου.
Μετατοπίζονται οι Μαγνητικοί Πόλοι της Γης
Δεν είναι η πρώτη φορά που μετατοπίζονται οι πόλοι της Γης. Είχε συμβεί και στο απώτατα παρελθόν με κοσμογονικές καταστροφές στον πλανήτη . Ανησυχητικοί είναι οι παράγοντες αναφορικά με την επιτάχυνση της μετακίνησης των μαγνητικών πόλων της Γης από το 1990 και εντεύθεν. Τούτο δεν θα έχει μόνον καταστρεπτικές συνέπειες στην αλλαγή του παγκόσμιο κλίματος , αλλά επίσης φανερώνει αλλαγές στην εσωτερική και εξωτερική ενεργειακή διεργασία στη Γη, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον σχηματισμό των μαγνητικών πόλων του πλανήτου μας. Συγχρόνως παρατηρείται εντός των 25 τελευταίων ετών μείωση της μαγνητικής εντάσεως της Γης. Αυτή μειώθηκε κατά μέσον όρο κατά 1,7% και σε ορισμένες περιοχές , λ.χ στο νοτιότερο μέρος του Ατλαντικού ωκεανού κατά 10%. Ως γνωστόν η μείωση αυτή είναι καταστρεπτικότατη για τους βιολογικούς τύπους της ζωής.
Πρέπει να λάβουμε επίσης υπ’ όψιν ότι συμβαίνει αύξηση της γωνίας των οπών των πόλων (Βορείου και Νοτίου) στην μαγνητόσφαιρα μεταξύ των ετών 1990 και 2000 που φθάνει τις 45º. Η ακτινοβολίες α/ από τον ηλιακό άνεμο και β/ από το ενδοπλανητικό διάστημα (=κοσμικές ακτινοβολίες) κατευθύνεται προς τις διευρυμένες τρύπες του όζοντος και βομβαρδίζουν τη Γη. Αυτός ο βομβαρδισμός με αυξημένες κοσμικές ακτινοβολίες κατευθύνεται κυρίως προς τους πόλους της Γης και οδηγεί στην θέρμανση των καλυμμάτων(εκ πάγου) των πόλων και στην τήξη αυτών , που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό. Επομένως η τήξη των πάγων δεν οφείλεται σε υπερθέρμανση του πλανήτη , αλλά αντιθέτως, στην ελάττωση της μαγνητικής θωράκισης της Γης, λόγω ήρεμου ηλίου. Ιδιαίτερα η μετατόπιση των μαγνητικών πόλων της Γης και το άνοιγμα των οπών οδηγεί όχι μόνον στην αύξηση της διείσδυσης των σκληρών κοσμικών ακτίνων που κατευθύνονται προς την επιφάνεια της Γης, αλλά επίσης και στην αναδιανομή της θερμοκρασίας των ανωτάτων στρωμάτων της γήινης ατμόσφαιρας . Τέτοιες αλλαγές δυνατόν να οδηγήσουν στην αναδιανομή των περιοχών που σχηματίζονται οι κυκλώνες και αντικυκλώνες και έτσι να επιφέρουν παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Αυτός ο σπουδαίος παράγων πρέπει να ληφθεί σοβαρώς υπ’ όψιν κατά την εκτίμηση των επιδράσεων των εξωγενών παραγόντων στις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές.
Θα επέλθουν καταστροφές και λιμοί;
Εν τω μεταξύ , η αύξηση της ηφαιστειακής και σεισμικής δραστηριότητας , εν αντιθέσει προς τις γήινες κλιματικές αλλαγές , δυνατόν να έχει στιγμιαίες καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρες περιοχές του πλανήτη μας. Πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν , οι πληθυσμοί ευρέων περιοχών θα στερηθούν τροφής και στέγης, οι οικονομίες χωρών θα καταρρεύσουν και θα ξεσπάσουν ευρείας εκτάσεως επιδημίες σοβαρών μολυσματικών ασθενειών . Σήμερα η παγκόσμια κοινότητα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια πιθανή χειροτέρευση της καταστάσεως. Ως τώρα έχουν παρατηρηθεί αρκετές φορές περίοδοι σημαντικών αυξήσεων της ενδογενούς δραστηριότητος(σεισμών και ηφαιστείων) κατά την διάρκεια της γεωλογικής ζωής του πλανήτη μας, και σύμφωνα με αρκετούς γεωλογικούς ενδείκτες , μια τέτοια περίοδος ήδη αρχίζει.
Ανάγκη για Παγκόσμιο Συνεργασία και Δράση
Μεμονωμένες περιπτώσεις ισχυρών σεισμών και εκρήξεων ηφαιστείων, τα οποία προξενούν μεγάλους αριθμούς θυμάτων και καταστροφών, συνήθως αντιμετωπίζονται με διεθνή βοήθεια διαφόρων ανθρωπιστικών οργανώσεων , διεθνών οργανισμών και μεμονωμένων κρατών. Σε περιόδους όμως μεγάλης εκτάσεως φυσικών κατακλυσμών, θα απαιτηθεί ένας ειδικός μηχανισμός για την διαχείριση , συντονισμό και εκτέλεση της διάσωσης, αποκατάστασης και ανακούφισης των πληγεισών περιοχών . [Τούτο δεν σημαίνει ότι με πρόσχημα τις κλιματικές αλλαγές και την ανάγκη κεντρικής διαχείρισης των κρίσεων λόγω κατακλυσμών μεγάλης εκτάσεως θα πρέπει να δεχθούμε την εγκαθίδρυση παγκόσμιας κυβέρνησης. Άλλο το ένα και άλλο]
Ως τώρα είναι συσσωρευμένη σε πολλές χώρες επιστημονική γνώση και πείρα για μεγάλη , μεσαία ή μικρή πρόγνωση διαφόρων φυσικών κατακλυσμών. Ταυτοχρόνως , σε πλείστες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθορισμένοι κανόνες για λήψη αποφάσεων και λήψη επιμέρους ενεργειών των διαφόρων οργανισμών , όταν η ανάγκη γίνεται ορατή από την πρόγνωση πιθανών κατακλυσμών. Εσφαλμένες αποφάσεις και ασυντόνιστες ενέργειες κυβερνητικών και διεθνών οργανισμών σε περίπτωση λήψεως τέτοιων προγνώσεων ενδεχομένως να προκαλέσουν πανικό στον πληθυσμό και να αποδιοργανώσουν τα κράτη και τους οργανισμούς των υπηρεσιών διάσωσης. Τούτο ενώ δεν μειώνει την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας για φυσικό κατακλυσμό , δυνατόν να προξενήσει εμπλοκές στην κοινωνικό πεδίο , στο ηθικό του πληθυσμού και στην ψυχολογική κατάσταση στην περιοχή του αναμενόμενου κατακλυσμού. Επομένως η προειδοποίηση του πληθυσμού για αναμενόμενη φυσική καταστροφή είναι δίκοπο μαχαίρι και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό. Σε περίπτωση ελλείψεως ειδικών κανόνων λήψεως αποφάσεως , σε περιπτώσεις βραχείας προγνώσεως, όλες οι ευθύνες για την λήψη των αποφάσεων βαρύνουν τις κυβερνήσεις των κρατών των χωρών. [σ.σ Τα κράτη τα οποία διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία για την πρόγνωση κατακλυσμικών φαινομένων είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν τα δεδομένα στον ελάχιστο δυνατόν χρόνο με οποιοδήποτε μέσον στις ενδιαφερόμενες χώρες , ακόμη και στις εχθρικές τοιαύτες, προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός]
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• 1/ Υιοθέτηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ενός πλαισίου συνθήκης των «γήινων αλλαγών στο γεωλογικό περιβάλλον » και εγκαθίδρυση ειδικής διακυβερνητικής επιτροπής για το υπ’ όψιν πρόβλημα
• 2/ Υιοθέτηση και επιβεβαίωση ενός διεθνούς προγράμματος για την μελέτη και πρόγνωση των γήινων αλλαγών στο γεωλογικό περιβάλλον
• 3/ Ανάπτυξη και επιβεβαίωση διεθνών νομικών κανόνων και μηχανισμών για την αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμό των ενεργειών των κυβερνήσεων των χωρών και των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων άμα λήψει των προγνώσεων για φυσικούς κατακλυσμούς και τις επερχόμενες επείγουσες καταστάσεις , σαν αποτέλεσμα των γήινων αλλαγών στο γεωλογικό περιβάλλον.
• 4/ Εγκατάσταση ενός διεθνούς κέντρου του ΟΗΕ για την πρόβλεψη των φυσικών κατακλυσμών και την ταχεία γνωστοποίηση στις χώρες που διαρέχουν κίνδυνο.
Πάντα ταύτα για να υλοποιηθούν προϋποθέτουν: Πρώτον Το σταμάτημα των πόλεμων και εξοπλισμών , οι οποίοι καταβροχθίζουν αστρονομικούς πόρους και χωρίζουν τα κράτη. Δεύτερον Την αντικατάσταση του παρόντος καταρρέοντος και σάπιου σιωνιστικού Κατεστημένου των διεθνών τραπεζιτών, χρηματιστών , τοκογλύφων, κλεπτών, πλουτοκρατών, του σιωνιστικού ιερατείου , των διεφθαρμένων πολιτικών –υπηρετών του συστήματος Τρίτον Την αναδιοργάνωση του ΟΗΕ σε Παγκόσμια Αμφικτυονία των Λαών επί τη βάσει των αρχών και αξιών του Ελληνικού Πνεύματος.
Αμφικτύων (Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης)
http://amphiktyon.blogspot.com

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

Περί εντεταλμένης δημοσιογραφίας...


“Είμαστε υποτελείς. Όργανα των πλουσίων που βρίσκονται στο παρασκήνιο.”
«Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, σε αυτή τη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας που να αποκαλείται ανεξάρτητος Τύπος. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω. Ούτε ένας ανάμεσά σας θα τολμούσε να εκστομίσει μια έντιμη γνώμη. Και αν τολμούσατε να την εκφράσετε γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι ποτέ δεν θα εμφανιζόταν τυπωμένη στο χαρτί. Πληρωνόμαστε αρκετά ώστε να κρατάμε την τίμια άποψή μας, έξω από την εφημερίδα για την οποία γράφω. Εσείς επίσης παίρνετε ικανοποιητικούς μισθούς για παρόμοιες υπηρεσίες. Και αν κάποιος τολμούσε ή ήταν τόσο τρελός ώστε να γράψει την τίμια γνώμη του, θα βρισκόταν πολύ σύντομα στο δρόμο….Είναι δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται, να διαστρεβλώνει, να εξυβρίζει, να κολακεύει γονυπετής το Μαμωνά και να πουλάει τη Πατρίδα του για τον άρτο τον επιούσιο…. Είμαστε υποτελείς. Όργανα των πλουσίων που βρίσκονται στο παρασκήνιο. Είμαστε καραγκιόζηδες. Αυτοί οι άνθρωποι κινούν τα νήματα και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Ο χρόνος, η ζωής μας, οι ικανότητές μας είναι ιδιοκτησία αυτών των ανθρώπων. Είμαστε διανοούμενες πόρνες.»
Τα λόγια αυτά δεν προέρχονται από το στόμα κάποιου σύγχρονου έλληνα δημοσιογράφου, όπως κάποιοι από τους φίλους αναγνώστες ίσως φαντάστηκαν. Είναι λόγια του διαπρεπούς δημοσιογράφου των Times της Νέας Υόρκης, John Swinton, όταν μια νύχτα -γύρω στα 1880- ήταν το τιμώμενο πρόσωπο σε μια δεξίωση, και κάποιος που δεν γνώριζε ούτε τα της δημοσιογραφίας αλλά ούτε τον Swinton, έκανε μια πρόποση για τον ανεξάρτητο Τύπο. Τότε ο Swinton προς αγανάκτηση των συναδέλφων του έκανε αυτήν την ιστορική δήλωση!
Προφανώς τίποτα δεν άλλαξε στα τελευταία 130 χρόνια…
(Πηγή: Labor’s Untold Story, by Richard O. Boyer and Herbert M. Morais, published by United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY, 1955/1979.)http://alkimosarchive.wordpress.com

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΝΤ: Θα αποφασίσει τη συρρίκνωση του κυβερνητικού σχήματος;


Σήμερα (25.9.2010) το πρωί, σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κ. Πάγκαλος, δικαιολογώντας τη γνωστή φράση του «όλοι μαζί τα φάγαμε… κ.λ.π.» είπε τρεις φράσεις σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους που εμείς τις αξιολογούμε ως σημαντικές και σημαδιακές.
Ειδικότερα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου είπε:
Όλος ο κόσμος ξέρει ότι έχουμε δημοσίους υπαλλήλους που δεν χρειαζόμαστε.
Ένας στους τρεις δημοσίους υπαλλήλους είναι άχρηστος και
Η ραχοκοκαλιά του έθνους είναι ο ιδιωτικός τομέας, δεν είναι το δημόσιο.
Τι εννοεί ο καλοταϊσμένος "ποιητής" με αυτές τις δηλώσεις; Μήπως ο "πολλά βαρύς" αντιπρόεδρος έχει αναλάβει εργολαβικά την προετοιμασία του εδάφους για την ανακοίνωση απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, όπως άλλωστε απαιτεί το μνημόνιο που υπέγραψε τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση στην οποία μετέχει ως αντιπρόεδρος;
Βέβαια, ακολουθώντας το σκεπτικό του κυρίου Πάγκαλου, θα λέγαμε με τη σειρά μας πως δεν χρειάζονται 49 υπουργοί για να λειτουργήσει μία κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο που ονομάζεται μνημόνιο. Ομοίως, και η Βουλή των Ελλήνων δεν χρειάζεται 300 για να πληρώνονται ώστε να ψηφίζουν αποφάσεις που παίρνουν άλλοι και για τις οποίες ποτέ δεν ενημερώνονται οι ίδιοι οι βουλευτές -είτε επειδή δεν θέλουν να ενημερωθούν είτε επειδή δεν τους ενημερώνουν οι... "αρμόδιοι"-.
Συνεχίζοντας το σκεπτικό του κυρίου Πάγκαλου, ούτε ο προϋπολογισμός της Βουλής χρειάζεται και θα πρέπει να μηδενιστεί, αφού η Βουλή στην παρούσα περίοδο δεν παράγει δικό της έργο, παρά μόνο προσυπογράφει τις εντολές του μνημονίου. Και αυτό το σκεπτικό μπορεί να συνεχιστεί τόσο "βαθιά", που ο κύριος Πάγκαλος θα οδηγηθεί σε λιμοκτονία...
Οι αθλιότητες των "σκεπτικών", των "διαρροών" και των διαφόρων ψυχολογικών επιχειρήσεων προετοιμασίας των πολιτών για τα... χειρότερα, δυστυχώς είναι χαρακτηριστικό δείγμα λειτουργίας της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Και από ότι φαίνεται, στα δύσκολα αναλαμβάνουν τα... ντόπερμαν!
Κωνσταντίνος
http://kostasxan.blogspot.com/

Η Ιλιάδα του Ομήρου το αρχαιότερο σύγγραμμα αστρονομίας


«Διαρκούσης της δεκαετίας τον 1930, ή νεαρή κόρη ενός αγρότη από το Κάνσας των Η.Π.Α, περνούσε νύχτες ολόκληρες παρατηρώντας τις κινήσεις των πλανητών στο ουράνιο στερέωμα. Αργότερα ώς δασκάλα στην Αγγλία συνδύασε την αφοσίωση της στην αστρονομία με την αγάπη της γιά τά Ομηρικά έπη. Αυτό τήν οδήγησε σε μία ανακάλυψη, πού θα είχε παρασιωπηθή, εάν ή κόρη της, ή δρ. Φλόρενς Γούντ, δεν είχε αξιολογήσει τις σημειώσεις της μητέρας της το 1991.» Έτσι ξεκινά ό πρόλογος της παρουσιάσεως από τη μεγάλη εφημε­ρίδα του Λονδίνου «ΦαϊνάνσιαλΤάιμς» του βιβλίου με τίτλο «Ή Μυστική Ιλιάδα», έργου του ζεύγους Κεννεθ και Φλόρενς Γούντ, πού κυκλοφόρησε στην Μεγάλη Βρεταννία πριν από λίγο καιρό. Ό λόγος άφορα στην Εντνα Λέι, μητέρα της δρ. Φλόρενς Γούντ, ή οποία μετά από έρευνες σαράντα τουλάχιστον ετών κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι ή Ίλιάδα έκτος από ηρωικό έπος είναι και το αρχαιότερο σύγγραμμα αστρονομίας στον κόσμο. Κατά τήν άποψη της οι περιγραφόμενες στην ίλιάδα μάχες μεταξύ Αχαιών και Τρώων αντικατοπτρίζουν τις τροχιές αστέρων και αστερισμών, πού φαίνονται σάν να μάχωνται για μια πρωτοκαθεδρική θέση στον ουράνιο θόλο. Στά πέντε από τά εννέα συνολικά κεφάλαια του βιβλίου, πού επιμελήθηκαν οι Γούντ, ή ιστορική ακολουθία των γεγονότων του Τρωικού πολέμου συμβαδίζει κατά τρόπο παράδοξο (ίσως όμως όχι συμπτωματικό τελικά) με τις κινήσεις ουρανίων σωμάτων. Οί απλοί αστέρες εκλαμβανόμενοι ώς πολεμιστές και οι αστερισμοί ώς επιφανείς ήρωες ή τμήματα στρατού κινούνται μέ τέτοιο τρόπο, σαν νά έχουν συγχρονισθή μέσα στο γίγνεσθαι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά αύτη ή εκδοχή, εάν ληφθή ύπ' όψιν το γεγονός ότι και ό υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου Τζών Μιούρεϊ, πού εξέδωσε το έργο, σημειώνει μέ έμφαση, ότι «τά στοιχεία πού αναφέρονται περιγράφουν αστρικές κινήσεις χρονολογούμενες στην 9η χιλιετία π.Χ., πολύ πριν καταγραφή η αστρονομία της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου». Συνεχίζει δε παρατηρώντας, ότι «ό Όμηρος υπήρξε πιθανότατα ό τελευταίος και ό πιο πλήρης ώς προς τις γνώσεις του από μια μακρά παράδοση ραψωδών, πού είχαν απομνημονεύσει όσα γνώριζαν. Μετά το τέλος της ζωής τον το Ελληνικό αλφάβητο διετήρησε τά έργα τους δια τής καταγραφής. Εκείνο πού επίσης άλλαξε, ήταν ή μελέτη του ουρανίου χάρτη, ή οποία από απλή εμπειρική παρατήρηση εξελίχθηκε σε επιστήμη μέ την συνδρομή των μαθηματικών και τής γεωμετρίας. Έτσι ή αστρονομική υφή τής Ίλιάδος λησμονήθηκε».
Στην τελική επιμελημένη μορφή του το βιβλίο περιλαμβάνει έναν μακρύ κατάλογο 650 αστέρων και 45 αστερισμών, τους οποίους κατά τους συγγραφείς ό Όμηρος γνωρίζει και παρουσιάζει μέ ονόματα θεών και ηρώων. Οι κυριώτεροι θεοί των αρχαίων Ελλήνων αντιστοιχούν στη Σελήνη (Ήρα) και στους ορατούς πλανήτες Αφροδίτη, Άρη, Δία, Ποσειδώνα και Κρόνο, ενώ ό Έρμης άλλοτε αντιστοιχεί στον ομώνυμο θεό και άλλοτε στον θεό Απόλλωνα. Περαιτέρω συγκρίσεις και συνθέσεις τής Εντνας Λέι είναι αξιοπρόσεκτες. Εστωσαν ώς παραδείγματα ή παράταξη του στρατού του Αχιλλέα, όπου ό ίδιος αντικατοπτρίζεται στον Μεγάλο Κύνα, οι Μυρμιδόνες αξιωματούχοι του σε πέριξ αυτού λαμπρά άστρα, ενώ ό Πάτροκλος και ό Αύτομέδων σχηματίζουν τον Μικρό Κύνα. Όμοίως σε άλλη φάση τής πορείας των ουρανίων σωμάτων ό Έκτωρ (Ώριων) αντιπαρατίθεται μέ τον Αχιλλέα (Μεγάλο Κύνα) και εν συνεχεία καταδιώκεται από τον τελευταίο και φονεύεται («πίπτοντας» προς τή Δύση) από την εκδικητική μανία του βασιλιά των Μυρμιδόνων για το θάνατο του Πατρόκλου, πού ώς Μικρός Κύων δεν είναι πλέον ορατός.
Όμως καί οι γεωδαιτικές σχέσεις των αρχαίων ελληνικών πόλεων έχουν ουράνιες αντιστοιχίες σύμφωνα με το έν λόγω σύγγραμμα. Παραδειγματικά: οι Όμηρικές τοποθεσίες και πόλεις της Βοιωτίας αντιστοιχούν κατά εκπληκτικό τρόπο στα αστέρια του Δράκοντος, όπως επίσης και ή Τροία με την ενδοχώρα ανατολικά της αντικατοπτρίζεται στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου και ή Πύλος μέ τη λοιπή Μεσσηνία, όπου το βασίλειο του Νέστορος, στον αστερισμό του Αιγόκερω.
Το πλήθος των παραλληλισμών μεταξύ των αστρικών τροχιών και γήινης δραστηριότητος είναι οπωσδήποτε πολύ μεγάλο, για να αποδοθεί σε άπλες συμπτώσεις. Όπως εύστοχα παρατηρεί ό αρθρο­γράφος των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» Κρίστιαν Τάιλερ, πού έκανε ειδικό αφιέρωμα στις στήλες της εφημερίδος (19/6/99) εν όψει τής εκδόσεως του βιβλίου, «όλο. φαίνονται πολύ τέλεια, για νά είναι αληθινά. Οι συγγραφείς τής "Μυστικής Ίλιάδας" απορρίπτουν κάθε ένσταση ότι διεστρέβλωσαν το 'Ομηρικό υλικό, για νά το κάνουν νά ταιριάζει στις πεποιθήσεις τους. Κάθε τους υπόθεση εξετάστηκε με δάση τά δεδομένα του πρωτοτύπου κειμένου και βρέθηκε απολύτους ταιριαστή». Κατόπιν αυτών απομένει νά μελετηθεί και να αξιόλογηθη ή θε­ωρία αύτη, ή οποία, εάν είναι ορθή» θά αποτελέσει το έναυσμα για την αναθεώρηση πολλών ιστορικών αλλά και αστρονομικών αξιοτάτων, όπως και του ιστορικοί) δόγματος ότι ή επιστήμη της Αστρονομίας γεννήθηκε στη Βαβυλώνα και από εκεί την διδάχθηκαν οι έλληνες φιλόσοφοι και επιστήμονες.
"The Financial Times"
Μάριος Μαμανεας-ΔΑΥΛΟΣ/229/Ιανουάριος 2001

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

"Ζωντανεύει" το σπήλαιο της Γόρτυνας


Ταυτίστηκε με τον μυθικό Λαβύρινθο του Μινώταυρου, λόγω της πολυπλοκότητας των διαδρόμων και των αιθουσών του, το σπήλαιο στη Γόρτυνα του Ηρακλείου. Τώρα η Νομαρχία σκοπεύει να ανοίξει τις σφραγισμένες εισόδους, να απομακρύνει πυρομαχικά από την Κατοχή και να το κάνει προσβάσιμο στους τουρίστες.
Ένα σπήλαιο στη περιοχή Γόρτυνα του Ηρακλείου, κοντά στην αρχαία Κνωσσό, που θρυλείται ότι υπήρξε ο μυθικός Λαβύρινθος μέσα στον οποίο κρυβόταν ο Μινώταυρος, επιχειρείται να αποκτήσει ξανά ζωή, με εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης από την Νομαρχία Ηρακλείου.
Την περασμένη Τετάρτη κλιμάκιο της Νομαρχίας, στο οποίο μετείχαν και εκπρόσωποι γερμανικής κατασκευαστικής εταιρίας μπήκαν στο σπήλαιο του Λαβυρίνθου προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είναι εφικτή η αποκατάσταση, καθαρισμός και διάνοιξη εισόδων, τις οποίες είχε σφραγίσει ο στρατός το 1961, μετά από δυστύχημα.
Φιλοδοξία της Νομαρχίας είναι να αποκαταστήσει πλήρως την πρόσβαση και το εσωτερικό του σπηλαίου και να το καταστήσει πόλο έλξης και τουριστικό προορισμό, καθώς έχει πλούσια ιστορία που χάνεται στα βάθη του χρόνου.
Το σπήλαιο που ήταν σε χρήση από τους προϊστορικούς χρόνους, υπήρξε λατομείο στην αρχαιότητα, ανακαλύφθηκε το 1415 και έγινε γνωστό για την πολυπλοκότητα των διαδρόμων και αιθουσών του που φθάνουν τα 2,5 χιλιόμετρα και δεν έχουν χαρτογραφηθεί ακόμη πλήρως.
Οφείλει το μύθο του, ακριβώς στην πολυπλοκότητα της δομής του και γρήγορα η παράδοση του απέδωσε το ρόλο του μυθικού Λαβυρίνθου του Δαίδαλου, τον οποίο αναφέρει για πρώτη φορά ο Ηρόδοτος. Μετά την ανασκαφή του Μινωϊκού Ανακτόρου στην Κνωσσό από τον Άρθουρ Έβανς, ο μύθος του σπηλαίου ξεθώριασε, καθώς η πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής των ανακτόρων του Μίνωα, ώθησε την αρχαιολογική κοινότητα να ταυτίσει τον Λαβύρινθο με αυτά και όχι με το σπήλαιο.
Λόγω του μεγέθους του, το 1941 οι Γερμανοί το μετέτρεψαν στη μεγαλύτερη αποθήκη πυρομαχικών της ΝΑ Μεσογείου και ανατίναξαν τις εισόδους του, κατά την αποχώρησή τους από την Κρήτη.
Στα επόμενα χρόνια εταιρείες ανέλαβαν την μεταφορά και πώληση των εκρηκτικών, μεγάλη ποσότητα από τα οποία έχει παραμείνει ωστόσο μέσα στο σπήλαιο. Μάλιστα το 1961 τέσσερις νέοι σκοτώθηκαν από έκρηξη και ο Στρατός σφράγισε τις εισόδους.
Από μία οπή εξαερισμού μπήκαν ξανά σπηλαιολόγοι από το 1981 και το 1985 ένα μεγάλο μέρος του χαρτογραφείται από το ζεύγος Πετρόχειλου, που έδωσαν ζωή στην ελληνική σπηλαιολογία.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η χρήση του σπηλαίου είναι συνεχής από την προϊστορία, έχει προσελκύσει αρχαιοκάπηλους εργαλεία των οποίων έχουν βρεθεί κατά καιρούς εγκαταλειμμένα στο εσωτερικό.
Τώρα, το φιλόδοξο πρόγραμμα της Νομαρχίας, αποσκοπεί στην εκκαθάριση από τα εκρηκτικά με τη συνεργασία του ΓΕΑ, την αποκατάσταση των εισόδων, έτσι ώστε να καταστεί προσβάσιμο και τις εργασίες αναστήλωσης και φωτισμού, που θα επιτρέψουν τις επισκέψεις τουριστών στο μυθικό σπήλαιο.

Ο Δίας πολύ κοντά στη Γη


Αν δεν καταφέρετε να θαυμάσετε τον Δία αυτή την εβδομάδα, θα πρέπει να περιμένετε έως το 2022 για μια τόσο εντυπωσιακή εμφάνιση: Ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος πλησιάζει τη Γη σε ασυνήθιστα μικρή απόσταση και γίνεται το λαμπρότερο ουράνιο σώμα μετά τη Σελήνη.
Η Γη πλησιάζει τον Δία κάθε 13 μήνες όταν τον προσπερνά στην αιώνια κούρσα τους γύρω από τον Ήλιο. Δεδομένου όμως ότι οι τροχιές των πλανητών είναι ελλειπτικές και όχι απόλυτα κυκλικές, η ελάχιστη απόστασή τους μεταβάλλεται από ραντεβού σε ραντεβού.
Το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, ο Δίας θα περάσει σε απόσταση 380 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη και θα παραμείνει εξαιρετικά φωτεινός για αρκετές εβδομάδες. Είναι το κοντινότερο πέρασμα του πλανήτη από το 1963 και μέχρι το 2022, ανακοίνωσε η NASA.
Καθώς η Γη περνά αυτές τις ημέρες ανάμεσα στον Δία και τον Ήλιο, ο Δίας εμφανίζεται στον δυτικό ουρανό την ώρα της δύσης. Σταδιακά ανεβαίνει όλο και ψηλότερα και γύρω στα μεσάνυχτα εμφανίζεται στην κορυφή του ουράνιου θόλου, κατακόρυφα προς τα πάνω.Όσοι έχουν ερασιτεχνικά τηλεσκόπια θα μπορέσουν να δουν την Κόκκινη Κηλίδα, μια καταιγίδα δύο φορές μεγαλύτερη από τη Γη που μαίνεται στον Δία εδώ και αιώνες. Θα μπορέσουν επίσης να δουν τα τέσσερα μεγάλα φεγγάρια που παρατήρησε πρώτος ο Γαλιλαίος: Ιώ, Γανυμήδης, Ευρώπη και Καλλιστώ.
Σε ασυνήθιστα μικρή απόσταση από τη Γη βρίσκεται αυτές τις ημέρες και ο Ουρανός, ο οποίος όμως θα παραμείνει δυσδιάκριτος με γυμνό μάτι, καθώς είναι τρεις φορές μικρότερος από τον Δία και απέχει πέντε φορές περισσότερο. Με ένα σχετικά μικρό τηλεσκόπιο, θα εμφανίζεται ως σμαραγδένια κουκκίδα σε απόσταση περίπου μίας μοίρας από τον Δία.
Newsroom ΔΟΛ

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

"Δεν ταξιδεύουμε στο ταξείδι της ζωής για να φτάσουμε στο τέλος του με ασφάλεια, σε ένα καλοδιατηρημένο σώμα..."


Οι απόψεις του George Carlin (*) για τα γηρατειά:
Έχετε αντιληφθεί ότι η μόνη περίοδος της ζωής μας που μας αρέσει να μεγαλώνουμε είναι όταν είμαστε παιδιά; Εάν είσαι κάτω των 10 ετών, είσαι τόσο ενθουσιασμένος που μεγαλώνεις που σκέφτεσαι τμηματικά..
«Πόσων ετών είσαι;», «Είμαι τέσσερα και μισό!» Ποτέ δεν είσαι τριάντα έξι και μισό. Είσαι τέσσερα και μισό, και περπατάς στα πέντε! Αυτό είναι το κλειδί.
Μπαίνεις στην εφηβεία, και τώρα κανείς δεν μπορεί να σε συγκρατήσει. Πηδάς στον επόμενο αριθμό, ή ακόμη και μερικούς αριθμούς μπροστά.
«Πόσων ετών είσαι;» «Θα γίνω 16!» Μπορεί να είσαι 13, αλλά έ, θα γίνεις 16! Και τότε έρχεται η καλύτερη μέρα της ζωής σου! Γίνεσαι 21. Ακόμα και οι λέξεις ακούγονται σαν ιεροτελεστία. ΓΙΝΕΣΑΙ 21.. ΝΑΙΙΙΙΙΙΙ !!!
Αλλά τότε περνάς στα 30. Ωωωω, τί έγινε εδώ; Ακούγεσαι σαν χαλασμένο γάλα! Αυτός ΠΕΡΑΣΕ, έπρεπε να τον πετάξουμε. Δεν έχει πλάκα πια, είσαι απλά ένας ξινισμένος λουκουμάς. Τι πάει στραβά; Τί άλλαξε;
ΓΙΝΕΣΑΙ 21, ΠΕΡΝΑΣ στα 30, και τότε ΠΕΡΠΑΤΑΣ στα 40. Ουάου! Πάτα φρένο, όλα σου ξεγλιστρούν. Πριν να το καταλάβεις, ΦΘΑΝΕΙΣ τα 50 και τα όνειρά σου χάνονται...
Αλλά! για περίμενε!!! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΩΣ τα 60. Δεν πίστευες ότι θα τα έφθανες!
Οπότε ΓΙΝΕΣΑΙ 21, ΠΕΡΝΑΣ στα 30,ΠΕΡΠΑΤΑΣ στα 40, ΦΘΑΝΕΙΣ τα 50 και ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΩΣ τα 60.
Έχεις αναπτύξει τόσο μεγάλη ταχύτητα που ΧΤΥΠΑΣ τα 70! Μετά απ'αυτό, η κατάσταση είναι μέρα με τη μέρα. ΧΤΥΠΑΣ την Τετάρτη!
Μπαίνεις ! στα 80 και κάθε μέρα είναι ένας πλήρης κύκλος. ΧΤΥΠΑΣ το γεύμα. ΠΕΡΝΑΣ στις 4:30.. ΦΘΑΝΕΙΣ την ώρα του ύπνου. Και δεν τελειώνει εκεί. Στα 90 σου, αρχίζεις να οπισθοδρομείς. «Ήμουν ΜΟΛΙΣ 92».
Και τότε κάτι παράξενο συμβαίνει. Εάν καταφέρεις να ξεπεράσεις τα 90, ξαναγίνεσαι μικρό παιδί. «Είμαι 92 και μισό!».
Μακάρι να φθάσετε όλοι στα υγιή 100 και μισό!!
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ
1. Πετάξτε τους ασήμαντους αριθμούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηλικία, το βάρος και το ύψος. Αφήστε τους γιατρούς να νοιάζονται γι'αυτά. Γι'αυτό τους πληρώνετε άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνον τους ευχάριστους φίλους. Οι γκρινιάρηδες σας ρίχνουν.
3. Να μαθαίνετε συνεχώς! Μάθετε περισσότερα για τους υπολογιστές, τις τέχνες, την κηπουρική, οτιδήποτε, ακόμη και για το ραδιόφωνο. Να μην αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο ανενεργό. «Ένα ανενεργό μυαλό είναι το εργαστήρι του Διαβόλου». Και το επίθετο του διαβόλου είναι Αλτζχάιμερ.
4. Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5. Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά. Γελάστε μέχρι να σας κοπεί η ανάσα.
6. Τα δάκρυα τυχαίνουν... Υπομείνετε, πενθήστε, και προχωρήστε παραπέρα. Το μόνο άτομο, που μένει μαζί μας για ολόκληρη τη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Να είστε ΖΩΝΤΑΝΤΟΙ ενόσω είστε εν ζωή.
7. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ό,τι αγαπάτε, είτε είναι η οικογένεια, τα κατοικίδια, η μουσική, τα φυτά, τα ενδιαφέροντά σας, οτιδήποτε. Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας.
8. Να τιμάτε την υγεία σας: Εάν είναι καλή, διατηρήστε την. Εάν είναι ασταθής, βελτιώστε την. Εάν είναι πέραν της βελτιώσεως, ζητήστε βοήθεια.
9. Μην κάνετε βόλτες στην ενοχή. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά, ακόμη και στον διπλανό νομό ή σε μια ξένη χώρα αλλά ΜΗΝ πηγαίνετε εκεί που βρίσκεται η ενοχή.
10. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε ότι τους αγαπάτε, σε κάθε ευκαιρία.
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών που παίρνουμε, αλλά από τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα
Κι αν δεν στείλετε το παρόν σε τουλάχιστον 8 άτομα - ποιος νοιάζεται; Αλλά μοιραστείτε το με κάποιον. Όλοι χρειαζόμαστε να ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο κάθε μέρα!!
Το ταξίδι της ζωής δεν είναι για να φθάσουμε στον τάφο με ασφάλεια σ'ένα καλοδιατηρημένο σώμα, αλλά κυρίως για να ξεγλιστρούμε προς όλες τις πλευρές, πλήρως εξαντλημένοι, φωνάζοντας «...ρε γαμώτο.....τί βόλτα!».
http://vickytoxotis.blogspot.com

(*): George Carlin ( 1936-2008 , Αμερικανός κωμικός)
Υπήρξε ο πιο σπουδαίος stand-up κωμικός της εποχής του και επηρέασε τους νεώτερους συναδέλφους του. Έκανε ελάχιστες κινηματογραφικές εμφανίσεις μεταξύ των οποίων ο ρόλος του Αρχιτέκτονα στο Matrix II. Τα σκετσάκια του είναι πολύ δημοφιλή στο You Tube.

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Η ανατροπή του αξιακού συστήματος που έχει σαν βασικό θεμέλιο το "κατέχω άρα ζω" απελευθερώνει τη ψυχή και τη νόηση


Η πρώην καθηγήτρια Χαϊντεμαρίε Σβέρμερ ζει χωρίς χρήματα τα τελευταία 13 χρόνια στη Γερμανία. Άρχισε ως πείραμα, αλλά τώρα ...δεν το αλλάζει με τίποτα. Και είναι πεπεισμένη ότι αυτό είναι το μέλλον της κοινωνίας μας. Πριν από 22 χρόνια η Χαϊντεμαρίε Σβέρμερ, καθηγήτρια γυμνασίου, μόλις έβγαινε από ένα επώδυνο διαζύγιο και αποφάσισε να μετακομίσει μαζί με τα δύο παιδιά της στο χωριό Λούνεμπουργκ, κοντά στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Εκεί, όπως παρατήρησε αμέσως, οι άστεγοι ήταν πάρα πολλοί και σε άθλια κατάσταση. Ενοχλήθηκε πολύ. «Δεν είναι σωστό αυτό, δεν μπορεί να συνεχιστεί», σκέφτηκε. Έπειτα από αρκετή σκέψη έφτιαξε το Τauschring, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες με αντάλλαγμα υλικά αγαθά, μια ζώνη όπου δεν χρησιμοποιούνται χρήματα: ένα κούρεμα μπορεί να ανταλλαγεί με το σέρβις ενός αυτοκινήτου, μια παλιά τοστιέρα μπορεί να ανταλλαγεί με δύο χρησιμοποιημένες καμπαρντίνες. Το αποκάλεσε «Gib und Νimm» δηλαδή «Πάρε- Δώσε». Η 67χρονη σήμερα Σβέρμερ πίστευε πάντα ότι οι άστεγοι δεν χρειάζονται χρήματα προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία: αντίθετα θα πρέπει να δώσουν μόνοι τους αξία στον εαυτό τους με το να γίνουν χρήσιμοι, παρά τα χρέη, την ένδεια ή την ανεργία. «Πιστεύω ότι ακόμα και εάν δεν έχεις τίποτα, αξίζεις πολλά. Ο καθένας μας έχει μια θέση στον κόσμο». Οι άστεγοι του Ντόρτμουντ όμως δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο σχέδιό της και ελάχιστοι εμφανίστηκαν στο Τauschring. Κάποιοι μάλιστα της είπαν εξαγριωμένοι ότι μια γυναίκα μεσαίας τάξης με μόρφωση δεν θα μπορέσει ποτέ να κατανοήσει τι περνούν. Αντίθετα, ήταν κυρίως οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι που άρχισαν να εμφανίζονται όλο και συχνότερα στο Τauschring, με τα χέρια τους γεμάτα πράγματα που βρίσκονταν αχρησιμοποίητα επί χρόνια στα σπίτια τους ή έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους: συνταξιούχοι κομμώτριες προσφέρθηκαν να κουρέψουν άνεργους ηλεκτρολόγους οι οποίοι με τη σειρά τους θα έφτιαχναν τις κουζίνες των γυναικών. Συνταξιούχοι Βρετανοί δάσκαλοι παρέδιδαν μαθήματα αγγλικών σε νέους με αντάλλαγμα να βγάζουν βόλτα τους σκύλους τους. Ούτε ένα μάρκο δεν άλλαξε χέρια.Η επιτυχία του πειράματος προκάλεσε στη Σβέρμερ ερωτήσεις για τον τρόπο ζωής της. «Άρχισα να καταλαβαίνω ότι ζούσα με πολλά πράγματα που δεν χρειαζόμουν. Έτσι αποφάσισα ότι δεν θα αγόραζα τίποτα χωρίς να δώσω κάτι άλλο. Έτσι ξεκίνησα. Μετά άρχισα να αναρωτιέμαι τι χρειάζομαι πραγματικά, για παράδειγμα ρούχα, και ανακάλυψα ότι μπορούσα να τα βγάλω πέρα με όσα κρέμονταν μόνο σε 10 κρεμάστρες. Όλα τα άλλα τα χάρισα. Το να ξεφορτωθώ τόσα πράγματα ήταν μια πραγματική ανακούφιση». Έπειτα από λίγο, ακόμα και η τεράστια συλλογή με τα βιβλία της άρχισε να την ενοχλεί και η Σβέρμερ τα έδωσε σε ένα κατάστημα με βιβλία από δεύτερο χέρι. Τα χάρισε όλα. «Ήθελα να μείνω μόνο με τα απολύτως απαραίτητα». «Η ζωή έγινε πιο συναρπαστική, πιο όμορφη» Όσο πιο ασκητικά ζούσε η Σβέρμερ τόσο πιο χαρούμενη ήταν. Το 1995 ασχολούνταν πολύ με το Τauschring και συνειδητοποίησε ότι η δουλειά της δεν την ικανοποιούσε. «Πάντα ήμουν άρρωστη με γρίπη ή πονοκέφαλο και ποτέ δεν συνειδητοποιούσα τη σύνδεση μεταξύ των σωματικών συμπτωμάτων μου και του γεγονότος ότι ήμουν δυστυχισμένη στη δουλειά μου». Έναν χρόνο αργότερα, το 1996, πήρε τη μεγαλύτερη απόφαση της ζωής της: να ζει χωρίς χρήματα. Παράτησε το διαμέρισμα και τη δουλειά της και άρχισε να ζει νομαδικά με «έναν ακραίο τρόπο ζωής», όπως παραδέχεται. Γύριζε από σπίτι σε σπίτι, προσφέροντας χειρωνακτικές εργασίες. Σκόπευε να το κάνει μόνο για 12 μήνες. Όμως της άρεσε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να το σταματήσει. Δεκατρία χρόνια αργότερα, συνεχίζει να ζει βάσει των αρχών τού «Πάρε- δώσε». «Η ζωή έγινε πιο συναρπαστική, πιο όμορφη. Είχα όλα όσα χρειαζόμουν και ήξερα ότι δεν μπορούσα να επιστρέψω στην παλιά μου ζωή. Δεν έπρεπε πια να κάνω όσα δεν μου άρεσαν, αισθανόμουν μεγάλη χαρά και σωματικά αισθανόμουν καλύτερα από ποτέ». Ζει ακόμα έτσι. Μένει κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό σπίτι μελών του Τauschring, καθαρίζοντας ή κάνοντας άλλες δουλειές ως αντάλλαγμα. Έχει 200 ευρώ για κατάσταση έκτακτη ανάγκης και όλα τα άλλα χρήματα που πιάνει στα χέρια της τα χαρίζει. Δεν έχει υγειονομική περίθαλψη, αλλά πιστεύει στη δύναμη της αυτοθεραπείας. Πιστεύει πραγματικά ότι το δικό της παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει το μέλλον σε μια κοινωνία όπου «όλοι αγοράζουμε για να γεμίσουμε το κενό μέσα μας. Και αυτό το κενό και τον φόβο της απώλειας τον εκμεταλλεύονται οι μεγάλες εταιρείες».
(σημ. Συμποσίου: ...και οι κάθε λογής δυνάστες επίσης. Ο φόβος μάλιστα αυτός γιγαντώνεται όταν η ψυχή συνειδητοποιεί ότι ο θάνατος ζυγώνει...)

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Οι σκιές του Πλατωνικού Σπηλαίου στην καθημερινότητα του Έλληνα


Ο σύγχρονος Έλληνας βρίσκεται σε κατάσταση πλάνης και συγχύσεως. Ζει σε αυταπάτη και αδυνατεί να διακρίνει την πραγματικότητα της Σιωνιστικής κατοχής του. Κατά τον Πλάτωνα ζει μέσα στο σπήλαιο και δεν θέλει , ούτε κάνει προσπάθεια να βγει από αυτό και να αντικρύσει τον ήλιο της αλήθειας. Δεν είναι τυχαίον ότι ζητεί την επικρότηση του από τους ξένους, διότι του λείπει η αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Παριστάνει το Χριστιανό, ενώ παράλληλα καταφέρεται εναντίον των Εβραίων. Είναι Έλληνας και καταριέται τους προγόνους του. Κατηγορεί τους κλεφτές πολιτικούς και τους ψηφίζει. Λέει λόγια και τα ακυρώνει με τις πράξεις του. Οι σημερινοί Έλληνες ξοδεύουν την συναισθηματική και διανοητική τους ενέργεια για μικρά και ανούσια. Ασχολούνται με επωνύμους, πλουσίους, αστέρες, ή και με εγκληματίες και κακούς, διότι αυτούς του δίνει σαν πρότυπα η μικρή οθόνη. Τα ΜΜΕ -που πληρώνει με τις συνδρομές του- καλλιεργούν την προστυχιά, περιφρόνηση προς το άτομο, το ψεύδος στον πολίτη, τη δουλικότητα στους επώνυμους και η ροπή στην βία.
Το ψυχοπνευματικό ΕΓΩ του Έλληνα είναι η λατρεία ψεύτικων ειδώλων και η ξενομανία. Η μικρή οθόνη του δημιουργεί σαθρά πρότυπα , την ΕΙΚΟΝΑ αντί της ΟΥΣΙΑΣ και την ΑΠΑΤΗ αντί της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Αλλά και οι ηγέτες του ενδιαφέρονται για την επικοινωνία και όχι για την ουσία, δηλαδή για τα προβλήματα των πολιτών. Που είναι ο παλιός πολυμήχανος, πανούργος, ευρηματικός, λιτοδίαιτος και γενναίος Έλληνας; Η Ηθική του ήταν να κάνεις χρήματα. Δεν είχε σημασία με τι τρόπους τα έφτιαξε. Έκλεψε, λαδώθηκε, λήστεψε, σκότωσε, πρόδωσε, ή τα έβγαλε από ναρκωτικά, τοκογλυφία, καταχρήσεις κ. α; Όλα ξεπλένονται στο ‘πλυντήριο’ της παγκοσμιοποίησης. Ακόμη και οι αντεθνικές πράξεις! Αν είσαι πλούσιος ανοίγουν όλες οι πόρτες. Η Εφορία πιάνει τους μικρομεσαίους. Ο νόμος τους νομοταγείς. Οι παράνομοι χαίρουν ασυλίας. Ποιος ενοχλεί τους αναρχικούς; τους λαθρομετανάστες ; Ποιος ελέγχει τις ΜΚΟ; Αντίθετα, τις χρηματοδοτούν. Ποιος τολμά να φορολογήσει το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, αφού είναι ΝΠΔΔ; Μια άλλη αυταπάτη που του καλλιεργούσαν ως πρόσφατα ήταν ο «ευδαιμονισμός» και η υπερκατανάλωση. Με αυτήν ανέβαζαν το ΑΕΠ. Έστω και με εισαγόμενα είδη , διότι εμείς από μακρού δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα. Μετά την μεταπολίτευση αφανίσαμε Βιομηχανία, Γεωργία και Εμπόριο. Τώρα μας πήραν στην άλλη άκρη-στην άκρατη λιτότητα- για το λαό, διότι οι πλούσιοι μένουν στο απυρόβλητο.Το Ψέμα και η Απάτη είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ‘Δημοκρατίας’ μας, που στην ουσία είναι «’Κοινοβολευτική’ Ολιγαρχία» . Η Ελεύθερη Αγορά-που κάποτε λατρεύαμε-τώρα είναι το ανάθεμα λόγω της κερδοσκοπίας των διεθνών τοκογλύφων. Η Ε.Ε από «χρυσοφόρος αγελάδα» έγινε «βδέλλα» και 4ον Ράιχ. Τώρα οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι, ενώ η Μεσαία τάξη ‘προλεταριοποιείται’ και βγαίνει στην ανεργία . Ο Γ.Α.Π παραχωρεί τη εθνική κυριαρχία , δυναμιτίζει την εθνική συνοχή με εξαπολύει την πάλη των τάξεων. Το ‘κόμμα του λαού’ ετοιμάζεται ασθμαίνως να επιβάλλει τη δικτατορία του προλεταριάτου, με μίαν μόνον διαφορά. Το Κεφάλαιο δεν θα ανήκει στο Πολιτικό Γραφείο –όπως στην ΕΣΣΔ- αλλά στους Εβραίους μεγαλοτραπεζίτες-τοκογλύφους και μαφιόζους -παγκοσμιοποιητές (Rothschild, Rockefeller , Schiff , Goldman , Soros και στους ίδιους που κατέχουν τη : FED, EUROPEAN CENTRAL BANK, DEUTSCHE BANK κλπ.
Τεντώνουν το χρέος σα λάστιχο και την ανεργία στα ύψη. Και μας παραμυθιάζουν με τις δημοσκοπήσεις , καθώς την διαχείριση των οικονομικών ασκούν άνθρωποι τους και πειθήνια όργανα τους. Ο Γιωργάκης μας έδεσε πίσω από το άρμα του ΔΝΤ και τώρα να δούμε πως θα γλυτώσουμε. [ το 1/3 των Ελλήνων ζει σε ακραία φτώχεια, το 1/3 - η μεσαία τάξη- θα πτωχεύσει και το 1/3 -ο μεγάλος πλούτος- θα αυξήσει τα πλούτη του] Τώρα που τελείωσε το γκρέμισμα της χώρας, εισάγει τα δημοψηφίσματα, για να αποσπάσει από την Ελλάδα με τον «Καλλικράτη» -σε συνεργασία με τους μετανάστες-Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Ο πρωθυπουργός του «δύο έξω- μία μέσα », ενώ κόβει μισθούς και συντάξεις δεν μειώνει τα ταξίδια του, τον κρατικό μηχανισμό , τους συμβούλους , τις επιτροπές, τα στρατεύματα και πλοία εκτός συνόρων , τις σπατάλες, το ΦΠΑ που πνίγει την Ελληνική Αγορά και τις παροχές στους ημετέρους.Όταν το ΔΝΤ λέει ότι: « πάμε καλά» , ο κάθε σκεπτόμενος Έλλην βλέπει μπροστά του τα χειρότερα. Ποιος πιστεύει ένα καταστροφέα; Όμως η πλειοψηφία των Ελλήνων έπαψαν να είναι σκεπτόμενοι και έγιναν «Αμερικανάκια». Πάσχουν από αμνησία, παιδισμό και σκέπτονται σαν τα νήπια, όταν πιστεύουν ότι οι κλέφτες πολιτικοί τους μπορούν να τους σώσουν και ότι θα γίνουν του λοιπού έντιμοι (Βλέπε Ντόρα). Και όμως υπάρχει ελπίς: Να στείλουν τους κλέφτες φυλακή( ή στο Γουδί) , να τους δεσμεύσουν τις περιουσίες μέχρι 3ου βαθμού συγγενείας και να επιβάλλουν Συντακτική Εθνοσυνέλευση , νέο Σύνταγμα και Άμεση Δημοκρατία , για να σώσουν την πατρίδα. Τα λόγια τελείωσαν . Η ξεγνοιασιά πέρασε , ίσως ανεπιστρεπτί. Τώρα ο εχθρός είναι εντός των τειχών. Να ετοιμασθούμε και για τα χειρότερα όπως: Μια κρίση στο Αιγαίο προς διαρπαγή των πετρελαίων μας , ένα πόλεμο στο Ιράν( $ 300-400 το βαρέλι το πετρέλαιο), παράδοση του ονόματος «Μακεδονία» στα Σκόπια, επιβολή σχεδίου Αννάν στην Κύπρο κ.α. Σήμερα ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο σιωνιστικός φασισμός με τα ληστρικά Χρηματιστήρια και την δικτατορία της Παγκοσμιοποίησης. Ο εβραϊκού τύπου (σημαδεμένος) Καπιταλισμός και η Παγκοσμιοποίηση είναι συνυφασμένα με την καταλήστευση, την δουλοκτητική κοινωνία του Μεσαίωνα και τον πόλεμο . Αντίθετα , προοδευτικό είναι η διατήρηση του Εθνικού Κράτους , διότι αυτό εξασφαλίζει Δημοκρατία, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ειρήνη. Σήμερα η πιο επαναστατική πρόταση είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. Ο Σωκράτης για όσους δεν εγνώρισαν την Σοφία και την Αρετή είπε: « Άρα, όσοι δεν γνώρισαν την σοφία και την αρετή, και η ζωή τους είναι μόνον οι κοινές διασκεδάσεις, σπαταλούν τη ζωή τους σκόρπια πότε στον πάτο και πότε στη μέση της απεικόνισής μας (οι θαυματοποιοί του Σπηλαίου). Δεν θα μπορέσουν ποτέ να σηκώσουν το βλέμμα τους, να κοιτάξουν την αληθινή κορυφή που βρίσκεται επάνω, ούτε ποτέ θα γεμίσει η ψυχή τους με αληθινή ουσία, μήτε με επιβεβαιωμένη και ανόθευτη χαρά. Σκύβουν πάνω από τα τραπέζια τους, σαν τα πρόβατα που σκύβουν τα κεφάλια τους στο χορτάρι, και κοιτάζοντας κάτω το έδαφος, περιδρομιάζουν και συνουσιάζονται. Και ένεκα της ακόρεστης πλεονεξίας τους με βαριές ανάσες, τσινιές και κερατωσιές αλληλοσκοτώνονται διότι είναι ανικανοποίητοι, και δεν μπορούν ποτέ να μην είναι εφόσον παραγεμίζουν με φαντασιώσεις κάποιο μέρους του εαυτού τους το οποίο είναι χιμαιρικό ακριβώς λόγω της ακόρεστης δίψας τους για περισσότερα.»…. "Και δεν είναι οι ηδονές τέτοιας ζωής αναπόφευκτα σύμμεικτες με πόνο, και συνεπώς κάτι κενο-ψευδεπίγραφο και αμιγής φρεναπάτη της αληθινής ηδονής; Τόσον οι ηδονές όσο και οι πόνοι χρεωστούν την εμφανή σφοδρότητά τους στην αμοιβαία αντίθεσή τους, και εκτρέφουν φρενοβλαβείς πόθους στις καρδιές των γελοίων, που πολεμούν γι’ αυτές". - Πλάτων, "Πολιτεία", 586 a, b & c.Εμπρός λοιπόν για την Νέα Κοινωνία της Γνώσης!
*Αμφικτύων είναι ο Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης,μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010

Πανικός στο ΔΝΤ και στους τραπεζίτες από την απόφαση της Ουγγρικής κυβέρνησης να υποβάλει έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες που τους ανήκουν!...


Ωμός ο εκβιασμός του ΔΝΤ και της ΕΕ επί της Ουγγαρίας. Τόλμησε η νεοεκλεγείσα δεξιά κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν να φέρει αντιρρήσεις στις υποδείξεις τους για νέα μέτρα λιτότητας και αμέσως διέκοψαν τις συνομιλίες για τη χορήγηση δανείου προς τη Βουδαπέστη, στερώντας της μάλιστα την πρόσβαση στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ που απομένουν από το δάνειο των 20 δισ. που της έχουν χορηγήσει από το 2008. Και αυτό, παρόλο που η Ουγγαρία είχε το 2009 έλλειμμα μόλις 4% του ΑΕΠ (πολύ κάτω του μέσου όρου της ΕΕ που ήταν 6,8% του ΑΕΠ) και δημόσιο χρέος 78,3% του ΑΕΠ της - ίδιο δηλαδή με τον μέσο όρο του χρέους των χωρών της ευρωζώνης το οποίο ανήλθε το 2009 στο 78,7% του ΑΕΠ.
Ενθουσιασμένη ήταν προχθές η υπερσυντηρητική γερμανική εφημερίδα "Ντι Βελτ" σε κύριο άρθρο της με τη στάση του ΔΝΤ. "Η Ευρώπη έχει τον σωστό εταίρο", πανηγύριζε ήδη από τον τίτλο του άρθρου και ανέλυε το γιατί: "Το ΔΝΤ έχει πάνω απ' όλα την πολιτική ανεξαρτησία και την πείρα να κατευθύνει την επιβολή μέτρων λιτότητας από το εξωτερικό... Τέτοια αποτελεσματική πίεση δεν θα μπορούσε να ασκήσει η Κομισιόν της ΕΕ και ακόμη λιγότερο οι χώρες - μέλη του ευρώ, γιατί στην ευρωπαϊκή λέσχη μετρούν οι εθνικές διαθέσεις και οι πολιτικές συμμαχίες τουλάχιστον όσο και οι οικονομικοί παράγοντες" υπογράμμιζε η δεξιά γερμανική εφημερίδα.
Η ουγγρική κυβέρνηση όμως δεν κάμφθηκε, τουλάχιστον αρχικά, από τον εκβιασμό του ΔΝΤ. "Καταστήσαμε σαφές στους εταίρους μας ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης πρόσθετων μέτρων λιτότητας" δήλωσε στην ουγγρική τηλεόραση μετά τη διακοπή των συνομιλιών με το ΔΝΤ ο υπουργός Οικονομικών Γκιέργκι Μάτολσι.
Το εξοργιστικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι η εκβιαστική στάση του ΔΝΤ και της ΕΕ δεν βασίζονται, έστω και τυπικά, σε κάποια "αποτυχία" της Ουγγαρίας να πιάσει τους στόχους που της είχαν επιβάλει πριν καν αναλάβει τη διακυβέρνηση η κυβέρνηση Όρμπαν. Εκβιάζουν τους Ούγγρους γιατί τους ενοχλεί η "απείθαρχη" στάση της νέας ουγγρικής κυβέρνησης και κυρίως επειδή φοβούνται μήπως οι Ούγγροι δημιουργήσουν... "σχολή" απείθαρχων κρατών!
Τους ενόχλησε εξαιρετικά από πολιτική σκοπιά το "φτύσιμο" του Ούγγρου πρωθυπουργού προς την αντιπροσωπεία του ΔΝΤ προ δεκαημέρου, όταν τα μέλη της που ταξίδευαν από την Ουάσινγκτον στη Βουδαπέστη δεν μπόρεσαν να συναντηθούν μαζί του, γιατί αυτός είχε φύγει για να πάει... στη Νότιο Αφρική για να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο!
Ο πραγματικός λόγος όμως που προκλήθηκε ξαφνικά όλος αυτός ο συναγερμός του ΔΝΤ και της ΕΕ εναντίον της Ουγγαρίας είναι άλλος: η κυβέρνηση Όρμπαν αποφάσισε να επιβάλει έκτακτη εισφορά για τρία τουλάχιστον χρόνια στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εν γένει! Έθιξε έτσι τα άγια των αγίων της ΕΕ!
Κάτι είπαν οι του ΔΝΤ ότι η Ουγγαρία πρέπει να εξοικονομήσει φέτος ένα πρόσθετο ποσό κοντά στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να μειώσει το έλλειμμα στο 3,8% του ΑΕΠ και ως εκ τούτου συνέστησαν νέα μέτρα λιτότητας, αλλά η ουγγρική κυβέρνηση τους την έφερε. Αποφάσισε να επιβάλει έκτακτη εισφορά ύψους 0,45% στον τζίρο των τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2009, οπότε έτσι οι τράπεζες θα καταβάλουν 700 εκατομμύρια ευρώ και θα γλιτώσει ο κόσμος τη λιτότητα!
Υπάρχει ένα ακόμη μυστικό που έκανε έξαλλους τους γραφειοκράτες της ΕΕ και κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες: καθώς το 80% του ουγγρικού τραπεζικού συστήματος ελέγχεται από ξένους σε πρώτη γραμμή τους Αυστριακούς και στη συνέχεια τους Γερμανούς, την έκτακτη εισφορά θα την πληρώσουμε ουσιαστικά οι... Ευρωπαίοι τραπεζίτες! Έκτακτη κίνηση των Ούγγρων.
Παράλληλα η δεξιά κυβέρνηση της Βουδαπέστης είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει ολόκληρο τον μηχανισμό ανθρώπων που έχει στηθεί την τελευταία δεκαετία και υπηρετεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και να τον αντικαταστήσει με δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά σε λίγο θα κάνουν τα ίδια και θα πλουτίσουν κι αυτοί απομυζώντας ευρωπαϊκά κεφάλαια και πόρους, με θεμιτά και αθέμιτα μέσα.
Η διαδικασία αυτή, η οποία φυσικά διεξάγεται με κάθε άλλο παρά δημοκρατικό τρόπο και στόχους, εκνευρίζει την ΕΕ γιατί αποδιαρθρώνει μηχανισμούς που χρειάστηκαν χρόνια να χτιστούν και παράλληλα εξακοντίζει στα ύψη το κόστος άμεσης ή έμμεσης εξαγοράς των νέων μηχανισμών της ουγγρικής Δεξιάς από τους Ευρωπαίους.
εφημερίδα "Το Έθνος"

Ρεύμα απείθαρχων χωρών φοβάται το ΔΝΤ μήπως δημιουργήσει η Ουγγαρία, όπως αποκαλύπτει ο δυτικός Τύπος, μετά την απόφασή της να φορολογήσει τις τράπεζες παρακάμπτοντας τις οδηγίες του μισητού διεθνούς οργανισμού. Χωρίς αντίκρισμα αποδείχτηκαν οι απειλές για καταστροφή της χώρας.Δεν πάει ένας μήνας που ο δεξιός Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν τόλμησε να πει ένα κατηγορηματικό «όχι» στις αξιώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσθετα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα, η -δεξιά επαναλαμβάνω- κυβέρνηση της Ουγγαρίας αποφάσισε να επιβάλει για τρία χρόνια έκτακτη εισφορά ύψους 0,45% στον τζίρο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υποχρεώνοντας τις τράπεζες να καταβάλουν 700 εκατομμύρια ευρώ και να γλιτώσουν έτσι οι απλοί πολίτες ενδεχόμενα νέα μέτρα.«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητά μας», τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών Ζόλταν Κσελφάβαι. «Μετά από τέσσερα χρόνια λιτότητας, η. λιτότητα δεν μπορεί να είναι η λύση» πρόσθεσε!
Το ΔΝΤ και η ΕΕ απέρριψαν κατηγορηματικά τη λύση της φορολόγησης των ουγγρικών τραπεζών -οι περισσότερες εκ των οποίων άλλωστε ανήκουν σε δυτικοευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως αυστριακές- και αποφάσισαν να μη χορηγήσουν στην Ουγγαρία την τελευταία δόση των 5,5 δισ. ευρώ που απέμεναν από το δάνειο των 20 δισ. που είχαν εγκρίνει στη Βουδαπέστη το 2008.
Το σύνολο σχεδόν του δυτικού Τύπου είχε φρίξει με τη στάση αυτή του Όρμπαν, προβλέποντας ούτε λίγο ούτε πολύ την καταστροφή της χώρας. Το εξοργιστικό είναι ότι η εκβιαστική στάση του ΔΝΤ και της ΕΕ δεν βασίζονται, έστω και τυπικά, σε κάποια «αποτυχία» της Ουγγαρίας να πιάσει τους στόχους που της είχαν επιβάλει πριν καν αναλάβει την εξουσία η κυβέρνηση Όρμπαν. «Το έλλειμμα της Ουγγαρίας είναι μόλις 3,8% του ΑΕΠ» γράφει το γαλλικό περιοδικό Μαριάν. Και προσθέτει με έκδηλη οργή: «Το ποσοστό αυτό προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι τα ελλείμματα των χωρών μελών της Ευρωζώνης είναι από 5 έως και 12%»! Απλώς, τα «γεράκια» του ΔΝΤ και της ΕΕ επιχείρησαν να εκβιάζουν τους Ούγγρους γιατί φοβούνται μήπως δημιουργηθεί ρεύμα .απείθαρχων κρατών!
Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης το ομολόγησαν απερίφραστα: «Ο αγώνας στην Ουγγαρία αντανακλά μια μεγαλύτερη μάχη που αναμένεται να δοθεί το επόμενο έτος, καθώς οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολιτικοί που επιδιώκουν να επιβάλουν τη δημοσιονομική πειθαρχία, αντιμετωπίζουν όλο και πιο απείθαρχους πολίτες». Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς: «Το ΔΝΤ θα πρέπει να κρατήσει σκληρή γραμμή στην Ουγγαρία γιατί πρέπει να στείλει ένα μήνυμα σε άλλες κυβερνήσεις που θα έμπαιναν στον πειρασμό να φλερτάρουν με την απειθαρχία».
Και όμως! Η καταστροφολογία δεν πέρασε. «Παραδόξως», γράφει η γαλλική Μοντ, «η επίδειξη δύναμης του Όρμπαν με το ΔΝΤ δεν προκάλεσε τον πανικό των επενδυτών. Το φιορίνι μπορεί να υποτιμήθηκε κάπως, αλλά η χώρα εξακολουθεί να δανείζεται χωρίς πρόβλημα από τις αγορές. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει να αντιμετωπίσει πολύ ισχυρά συμφέροντα τους τελευταίους δύο μήνες και μέχρι στιγμής φαίνεται να κερδίζει – παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που προκαλεί» λέει ο οικονομολόγος Μαρκ Γουέισμπροτ, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας.
Ακόμη και τα γεράκια του ΔΝΤ παραδέχονται την ήττα τους, χωρίς φυσικά να πάψουν να απειλούν. «Ναι, προς το παρόν η Ουγγαρία δεν μας χρειάζεται», λέει ο Κριστόφ Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής της αντίστοιχης τρόικας στη Βουδαπέστη. «Το 2011, όμως το κλίμα θα μπορούσε να αλλάξει απότομα στις αγορές», συνεχίζει απειλητικά.
Η Ουγγαρία -με τους Σοσιαλιστές στην κυβέρνηση- έζησε τέσσερα χρόνια εξοντωτικής λιτότητας και όντως το έλλειμμα μειώθηκε από 9 σε 3,8% του ΑΕΠ. Με τα μέτρα αυτά όμως η ανεργία αυξήθηκε από 7% το 2007 στο 12% σήμερα και η οικονομία βυθίστηκε στο χάος. Και όμως οι Σοσιαλιστές παραμένουν αμετανόητοι, αν και συνετρίβησαν στις πρόσφατες εκλογές. Σε πλήρη ταύτιση με το ΔΝΤ ο Πέτερ Ότσκο, υπουργός Οικονομικών της προηγούμενης σοσιαλιστικής κυβέρνησης ούτε λίγο ούτε πολύ κάλεσε την κυβέρνηση Όρμπαν να αλλάξει στρατηγική και να ακολουθήσει τις επιταγές του ΔΝΤ. Αυτό θα πει υπηρετικό προσωπικό.
Μιχάλης Ψυλός
http://diakyvernisi.blogspot.com/

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010

Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή. Εμείς;


Το ΑΕΠ της Αργεντινής στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 θα φτάσει το 11,8% όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Πρόκειται για ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το 11% που προέβλεπαν αναλυτές. Σε επίπεδο εξαμήνου το ΑΕΠ σε σχέση με το 2009 αυξήθηκε 9,4%. Στη διάρκεια του 2009, το ΑΕΠ της χώρας υποχώρησε κατά 0,9%.
Για την ιστορία, θα θυμίσουμε ότι το ΔΝΤ είχε επισκεφθεί την Αργεντινή, επέβαλε την εξαθλίωση και όταν ο λαός της Αργεντινής αποφάσισε "enough is enough", τότε το ΔΝΤ έφυγε τρέχοντας από την χώρα. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν αργότερα με τη νέα κυβέρνηση της Αργεντινής, αναγνωρίσθηκε το 25% του χρέους ως επίσημο, ενώ πριν λίγους μήνες η νέα πρόεδρος της Αργεντινής αρνήθηκε να συνεχίσει να αποπληρώνει το συμφωνηθέν χρέος και ζήτησε μετατροπή -χωρίς καν να αιτηθεί επαναδιαπραγμάτευση- της πληρωμής του, λέγοντας χαρακτηριστικά: "για κάθε 25 δολάρια χρέους, θα σας δώσω ένα, διαφορετικά τίποτε". Και το ΔΝΤ συμφώνησε ως καλός τοκογλύφος που βλέποντας να χάνει τα πάντα, αρκέστηκε ακόμη και στα ψίχουλα των κλοπιμαίων του.
Τι γίνεται όμως στην Ελλάδα; Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου αποφεύγει να μιλάει για την περίπτωση της Αργεντινής και του χρέους της; Πρώτον, επειδή ξέρει πως εκεί έπεσαν πολλά κεφάλια (κυριολεκτικά) υπευθύνων για την κατάντια της χώρας και δεύτερον, δεν θέλει ο αμερικανοτραφής πρωθυπουργός εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, να προσφέρει λύση από το διέξοδο που με κάθε τρόπο θέλει να επιβάλει στον Ελληνικό λαό. Ίσως, βέβαια, εμάς δε μας κάνει το παράδειγμα της Αργεντινής που είπε στους πιστωτές-μαυραγορίτες, “enough is enough” και ανάγκασε τον αντίστοιχο προδότη-πιόνι του ΔΝΤ πρόεδρο να φύγει με ελικόπτερο νύχτα. Αν και ο δικός μας πρωθυπουργεύων ταξιδεύει συνεχώς, οπότε μάλλον δεν θα χρειαστεί κανένα ελικόπτερο.
Αυτό που μας κρύβουν, για να μην εξοργιστούμε, αλλά και για να κερδίσουν ακόμη και από το πτώμα της χώρας οι φίλοι του Γιώργου Παπανδρέου, είναι πως ήδη έχουμε πτωχεύσει, επίσημα, από την εξαγγελία του Καστελόριζου το Πάσχα. Πτωχεύσαμε την στιγμή που δεχτήκαμε την ενδιάμεση χρηματοδότηση από το ΔΝΤ και την ΕΕ με όρους που επέβαλαν αυτοί, σαν πιστωτές of last resort. Πτωχεύσαμε όταν αναγκαστήκαμε να αναχρηματοδοτούμε μακροχρόνιο δανεισμό με βραχυπρόθεσμα rollovers.Αυτό που δεν κάναμε είναι στάση πληρωμών ή “πανηγυρικές” δηλώσεις περί στάσεως πληρωμών. Και, καλά δεν το κάναμε μέχρι τώρα. Σε αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές, με διακρατικές σχέσεις, αυτό θα ήταν κακό. Αλλά με τα ομόλογά μας να έχουν χάσει ήδη σημαντικό κομμάτι τη αξίας τους είναι θέμα καλής λογιστικής (για τους πιστωτές μας) να γράψουν ζημιές. Δεν το θέλουν, οι κυβερνώντες, αλλά θα τους το επιβάλει η αγορά και οι ελεγκτές τους. Με 2-3 χρόνια με την ζημιά μη καταγεγραμμένη, θα αναγκαστούν να την καταγράψουν. Μην ξεχνάμε πως οι "δανειστές" μας έχουν ήδη εξασφαλίσει (διπλά μάλιστα) τα κεφάλαιά τους. Είτε με τα spread είτε με το μνημόνιο που μετατρέπει το ομολογιακό χρέος (δηλαδή τον τζόγο) σε κρατικό χρέος με υποθήκευση Ελληνικής γης και κρατικών επιχειρήσεων, οι δανειστές μας πολύ σύντομα θα πιέσουν για την επίσημη δήλωση πτώχευσης της χώρας (Εκείνος ο γραφικός εισαγγελέας που απείλησε με μήνυση όλους όσους θα αναφέρουν την λέξη πτώχευση πού είναι άραγε; Μήπως κάποιοι πρέπει να τον μηνύσουν άμεσα για απόπειρα παραπλάνησης του ελληνικού λαού, εκφοβισμού και απώλειας περιουσιακών στοιχείων;) Η “ελπίδα” είναι να είμαστε τουλάχιστον βιώσιμοι, και να μπορούμε να αποπληρώσουμε τα 250 ή τα 280. Ο φόβος είναι ότι είμαστε πράγματι σε φαύλο κύκλο μείωσης ΑΕΠ, και “μη παραγωγής” από τον οποίο δεν θα βγούμε με “φυσιολογικές” καταστάσεις. Και οι μη φυσιολογικές καταστάσεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι προ των πυλών. Η εμμονή του Γιώργου να λείπει συνεχώς στο εξωτερικό και η κίνηση ορισμού πρωθυπουργού στην θέση του, προμηνύουν σύντομη έναρξη των μη "φυσιολογικών" καταστάσεων. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα λείπει, βεβαίως, αλλά μπορεί κάποιοι να τον αναζητήσουν όπου και αν κρυφτεί. Η περίπτωση της Αργεντινής δείχνει περίτρανα πως ακολουθούμε τον λάθος δρόμο σαν λαός. Όταν θα το καταλάβουμε, ευελπιστούμε πως θα έχουν μείνει αρκετά κομμάτια από την χώρα...
Κωνσταντίνος
http://kostasxan.blogspot.com/

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010

Οι νοικοκυραίοι της ΔΕΘ και η "πλέμπα" των Ολυμπιονικών...


Τελικά δεν έχω καταλάβει αν η ΔΕΘ πρόκειται για Διεθνής εμπορική έκθεση ή για έκθεση της Ελληνικής αστυνομίας.
Όπου ο κάθε επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την ελληνική φιλοξενία υπό τον φόβο των καπνογόνων. Να περπατήσει τους δρόμους της συμπρωτεύουσας θαυμάζοντας τις αστυνομικές κλούβες. Να χαρεί τον καθαρό ουρανό και να δει τα αστυνομικά ελικόπτερα να κάνουν την βόλτα τους. Να πιεί τον καφέ του ρε αδερφέ ήσυχος αφού η ΕΛΑΣ φρόντισε να αποκλείσει το μισό κέντρο της πόλης.
Και όλα αυτά σε μια "Διεθνή Έκθεση". Κωλοχανείο θα πει κάποιος και ξεφτίλα παγκόσμιας κλάσης. Και αν δεν υπήρχαν τα μέτρα και γενικότερη πολιτική του George η οποία όχι μόνο δικαιολογεί το παπούτσι που εκσφενδόνισε ο Έλληνας πολίτης εναντίον του κατοχικού πρωθυπουργού. Και μόνο η όλη αντιμετώπιση της Διεθνούς Έκθεσης από τους πολιτικούς που έχει μεταβληθεί σε πολιτικό πανηγύρι ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ με τους απέξω από την αίθουσα να αγωνιούν για το μέλλον τους και το μέλλον της πατρίδας τους και να διαμαρτύρονται και τους μέσα να χαριεντίζονται και να εξαγγέλλουν ΤΡΙΧΕΣ.
Και μόνο αυτό θα άξιζε όχι παπούτσι αλλά αρβύλα και μάλιστα νούμερο 46.
Υπάρχει όμως μια μεγαλύτερη ξεφτίλα που πέρασε στα ψιλά λόγω. "Διεθνούς Έκθεσης".
Όλοι διαβάσαμε αυτές τις μέρες για τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και ενστάσεις που έχουν σχέση με την άνοδο της κουστωδίας ΠΑΣΟΚ των νεο-υπουργών, νεο-υφυπουργών, νεο-συμβούλων κ.λ.π. Που κοστίζουν αρκετά εκατ. ευρώ στο Έλληνα φορολογούμενο.
Την ίδια ώρα όμως που η κατοχική κυβέρνηση θεωρούσε "απαραίτητο" προφανώς το "κονδύλι" ώστε να διαφημίσει την αντιλαϊκή και προδοτική πολιτική της και να τάξει για ακόμα μια φορά "καθρεφτάκια" στους ιθαγενείς.
Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα ένα ελληνόπουλο μας έκανε περήφανους σαν Έλληνες αλλά ταυτόχρονα ξεφτίλιζε και το πολιτικό κατεστημένο του Πασοκιστάν το οποίο με την σειρά του διέσυρε την χώρα παγκοσμίως.
Στην μακρινή λοιπόν Ιαπωνία χθες (9/9/2010) ο Ηλίας Ηλιάδης χρυσός μας Ολυμπιονίκης το 2004(πραγματικός και όχι γιαλαντζί) στο τζούντο κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στα 90 κιλά και να στεφθεί και παγκόσμιος πρωταθλητής.
Τώρα θα με ρωτήσετε τι σχέση έχει αυτό με την "κουστωδία" ΠΑΣΟΚ.
Έχει και μάλιστα μεγάλη. Γιατί ενώ βρέθηκαν τα χρήματα όλο αυτό το σκυλολόι να ανέβει στην Θεσσαλονίκη να τρώει και να πίνει με χρήματα του ελληνικού λαού, ο "άτυχος" Ηλιάδης αναγκάστηκε να μεταβεί στην Ιαπωνία με ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.
Μέχρι εδώ έφτασε η ξεφτίλα.
Το Ελληνικό κράτος αρνήθηκε να πληρώσει λόγο "οικονομίας" τα έξοδα της Ελληνικής ΕΘΝΙΚΗΣ ομάδας και τα πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του τζούντο.
Αν αυτό δεν είναι ο πλήρης διασυρμός.....
Ντροπή ρε ντροπή. Όχι παπούτσι θέλετε αλλά ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΑ....
http://protesilaos.blogspot.com/

Διευρύνεται το διεθνές ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Εκφράζουν τους εξυπνότερους και καλύτερους φοιτητές των Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής, με την έννοια των πιο δυνατών μυαλών σε πρωτότυπες και δημιουργικές συλλήψεις στο χώρο των υπολογιστών και στο χώρο των επιχειρήσεων.
Προκαλούν δέος και σεβασμό για τον πλούτο τους σε πλήθος ετερόκλητων ανθρώπων ανά τον κόσμο.
Ιάπωνες και Βρετανοί επιχειρηματίες προτρέπουν με παραινέσεις τους υφισταμένους-εργαζομένους στις επιχειρήσεις τους να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά με την προοπτική να δυναμώσουν και να ανανεώσουν δημιουργικά την επιχειρηματική τους απόδοση!
Οι λέξεις-έννοιες κλειδιά για την ανάλυση και κατανόηση του θέματος:
«Ορθολογισμός, κοινή λογική, πρωτότυπη σκέψη, καινοτομία στην τεχνολογική εξέλιξη, δημιουργική επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση υπό τη μορφή έρευνας, ερευνητικά προγράμματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές προηγμένης τεχνολογίας, νοηματική γλώσσα».
Τα αρχαία ελληνικά θέλγουν τον τομέα των επιχειρήσεων, αφού δεν είναι λίγοι οι Άγγλοι επιχειρηματίες που προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη τους να διδαχθούν την αρχαία ελληνική γλώσσα, επειδή περιέχει μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι «η ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι αυτό έχει μεγάλη αξία όχι μόνο στην Πληροφορική και την υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργάνωσης και διοίκησης».
Μαθήματα αρχαίων ελληνικών για ενδυνάμωση της λογικής και πρωτότυπης σκέψης:
Ιδιαίτερα στην Αγγλία, αρκετοί είναι εκείνοι που παρακολουθούν μαθήματα αρχαίων ελληνικών, ήδη από το σχολείο, χωρίς πάντα, βέβαια, την ανάλογη επιτυχία, εξαιτίας και του βαθμού δυσκολίας της εκμάθησής τους.
Η ευρεία αποδοχή των αρχαίων ελληνικών ως "νοηματικής γλώσσας" καθώς και μια σειρά από ιδιότητες που συγκεντρώνουν, ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρβάιν της Καλιφόρνιας να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου τους.
Επικεφαλής του ερευνητικού αυτού προγράμματος τοποθετήθηκαν αρχικά η γλωσσολόγος-ελληνίστρια κ. Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της Ηλεκτρονικής κ. Πάκαρι και κλασικής φιλολογίας κ. Μπρούνερ.
Στο πλαίσιο αυτό, στον Η/Υ «Ίβυκο» αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της ελληνικής γλώσσας – όταν η αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους.
Η σκοπιμότητα/χρησιμότητα μελέτης και αποθησαύρισης της ελληνικής γλώσσας:
Το τιτάνιο αυτό έργο καταγραφής συνεχίζεται. Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ο καθηγητής Μπρούνερ, ο οποίος πέθανε το 2007 και τον διαδέχτηκε η κ. Μαρία Παντελιά, είχε πει απευθυνόμενος σε ορισμένους που αμφισβητούσαν τη χρησιμότητα του εν λόγω επιστημονικού προγράμματος: 4.000 Συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων.
«Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της ελληνικής γλώσσας, απαντούμε: Mα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μ΄αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας».
Αρχαία Ελληνικά: επιστροφή στο μέλλον:
Το έναυσμα για την επίδειξη επιπλέον ενδιαφέροντος για τα αρχαία ελληνικά και από άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια προέκυψε κυρίως από τη διαπίστωση των επιστημόνων Πληροφορικής και Υπολογιστών ότι οι Η/Υ προηγμένης τεχνολογίας δέχονται ως «νοηματική» γλώσσα μόνο την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν «σημειολογικές».
«Νοηματική» γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το «σημαίνον», δηλαδή η λέξη, και το «σημαινόμενο», δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση, έννοια), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ «σημειολογική» είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το α «πράγμα» (σημαινόμενο) εννοείται με το α (σημαίνον). Π.χ. δημοκρατία: δήμος=λαός+κρατώ / democracyΜε άλλα λόγια, η Ελληνική είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν «πρωτογένεια», ενώ σε όλες τις άλλες οι λέξεις είναι συμβατικές, δηλαδή σημαίνουν κάτι απλά επειδή έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων που τη χρησιμοποιούν.
Γκέιτς και Σκάλι, οι πρωτοπόροι των Υπολογιστών υπέρ της Ελληνικής Γλώσσας:
Οι εξαιρετικές ιδιότητες της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας εκτιμήθηκαν από τα κορυφαία στελέχη Αμερικανικών εταιρειών Πληροφορικής, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ιδρυτής της Microsoft, και ο Τζον Σκάλι, πρώην πρόεδρος της Apple, ο οποίος είχε αναφερθεί και στην προώθηση ενός προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή «η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και να της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ΄ όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει».
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική Γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σε αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς της Πληροφορικής, αδυνατεί να προχωρήσει.
Αμαλία Ηλιάδη: (φιλόλογος – ιστορικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ’ το Α.Π.Θ.. Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης 2ου Ε.Π.Α.Λ. Τρικάλων, e-mail: ailiadi@sch.gr.)

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Για τι προετοιμάζονται οι Τούρκοι στον Έβρο με χρονοδιάγραμμα;


Το αργότερο σε 18 μήνες από σήμερα το περιβάλλον τακτικών επιχειρήσεων στον Έβρο αλλάζει δραματικά σε βάρος της ελληνικής αμυντικής διάταξης: Ο τουρκικός Στρατός για πρώτη φορά μετά το 1923, όταν το ποτάμι τέθηκε ως όριος γραμμή μεταξύ των δύο κρατών, θα έχει εντάξει στο δυναμικό του πορθμεία ικανά να μεταφέρουν δύο ίλες αρμάτων μέσα σε 6,5 λεπτά στην δυτική ακτή του Έβρου! Και μέσα σε 15’ μπορούν να ζεύξουν τις δύο όχθες! Την απόκτηση των 52 πορθμείων-γεφυρών αυτών, την οποία οι Τούρκοι δεν είχαν δώσει στην δημοσιότητα την αποκάλυψε στο τ.178 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, αλλά η είδηση σήμερα βρίσκεται στην εντολή επιτάχυνσης των παραδόσεων που ζητήθηκε από τουρκικής πλευράς!
Έτσι το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2011 θα έχουν ξεκινήσει οι παραδόσεις και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του ίδιους έτους 14 μήνες ενωρίτερα από ότι είχε αρχικά συμφωνηθεί.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του τουρκικού Στρατού και της εταιρείας το σύνολο των 52 οχημάτων-σχεδιών θα παραδιδόταν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012, με το πρώτο σύστημα να παραδίδεται τα τέλη του 2011.
Η παραγγελία των 52 Επιθετικών Αμφιβίων Γεφυρών τύπου Samur, από τον τουρκικό Στρατό είχε γίνει στις αρχές του 2007. Kάθε αμφίβιο όχημα-σχεδία Samur έχει δυνατότητα γεφύρωσης 12,5 μέτρα, ενώ η κάθε συλλογή που αποτελείται από 12 οχήματα-σχεδίες τα 150 μέτρα
Το κάθε ζεύγος οχημάτων-σχεδίων όταν χρησιμοποιείται ως πορθμείο, μπορεί να μεταφέρει άρμα κλάσης 70 τόνων, ενώ για την επάνδρωση του κάθε οχήματος απαιτούνται μόλις 3 στρατιώτες οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν το όχημα-σχεδία και να διεκπεραιώσουν ένα στρατιωτικό όχημα στην απέναντι όχθη ενός ποταμού σαν τον Έβρο σε λιγότερο από 7 λεπτά.
Ο νικητής του διαγωνισμού ήταν η τουρκική εταιρεία FNSS, η οποία κέρδισε το εν λόγω συμβόλαιο συνολικής αξίας 130,8 εκ δολαρίων για την κατασκευή 4 συλλογών των 12 οχημάτων-σχεδίων και 4 εκπαιδευτικών. Η πρόταση της εταιρείας περιελάμβανε το σασί του τροχοφόρου οχήματος 8×8 Pars, που επίσης κατασκευάζει η εταιρεία FNSS, για το όχημα φορέα και το σχέδιο της γερμανικής επιθετικής αμφίβιας γέφυρας τύπου Μ3 της εταιρείας Santa Barbara Sistemas GmbH πρώην EWK.
Η γέφυρα Μ3 η οποία σε αντίθεση με την τουρκική πρόταση χρησιμοποιεί όχημα 4×4, έχει εξαχθεί σε τουλάχιστον 5 χώρες (μεταξύ αυτών Βρετανία και Γερμανία) ενώ μέχρι και σήμερα έχουν κατασκευαστεί 97 οχήματα. Κάθε. Το όχημα είναι πλήρως αμφίβιο, προωθείται από δύο υδροπροωθητές waterjet, με δυνατότητα πλεύσης ακόμα και σε ρηχά νερά βάθους μόλις 1,05 μέτρων.
Διαθέτει ικανότητα διεύθυνσης μέσα στο νερό και στους τέσσερις άξονες και λόγω αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πορθμείο (Bay Ferry) ενώ διατηρεί αυτή τη δυνατότητα ακόμα και όταν δύο οχήματα-σχεδίες είναι συζευγμένα. Είναι εξοπλισμένο με κεντρικό σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, η μέγιστη ταχύτητα οδήγησης σε άσφαλτο φτάνει τα 80χλμ/ώρα, ενώ στο νερό κινείται με ταχύτητα μέχρι και 14 χλμ/ώρα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καθαρά επιθετικό σύστημα καθότι η Τουρκία με αυτά τα μέσα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύκτας να αιφνιδιάσει τις ελληνικές δυνάμεις ακόμα και σε τέσσερα διαφορετικά σημεία στο ποτάμι του Έβρου.
Η απλότητα της χρήσης, η ταχύτητα ανάπτυξης του συστήματος, ο όγκος και το μέγεθος των οπλικών συστημάτων που μπορούν να μεταφερθούν συνιστούν μια νέα πρωτόγνωρη απειλή για την Ελλάδα.
Επιπρόσθετα η ήδη αναφερθείσα δυνατότητα του συστήματος να λειτουργήσει σαν πορθμείο επιτρέπει στις Τουρκικές Ένοπλες δυνάμεις να μεταφέρουν στο πρώτο κύμα της επίθεσης 24 άρματα μάχης ή άλλο συνδυασμό οπλικών συστημάτων (π.χ ΤΟΜΑ, ΤΟΜΠ, Αυτοκινούμενα Πυροβόλα, κλπ) την ίδια στιγμή σε διαφορετικά σημεία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από 15 χρόνια η Τουρκία είχε αγοράσει και εγκαταστήσει στον Έβρο πολύ μικρότερων δυνατοτήτων γεφυρών Αμερικανικής προέλευσης.
Ο τότε Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Γεράσιμος Αρσένης είχε ζητήσει από τον Αμερικανό ομόλογο του την ακύρωση οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής πώλησης επιπλέον γεφυρών στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Σήμερα όμως ειδήσεις σαν και αυτές παρά το γεγονός ότι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τον επιθετικό προσανατολισμό των ΤΕΔ δεν προκαλούν καμία ελληνική επίσημη αντίδραση.

Σημ.: Τι σημαίνει η σιγή ιχθύος των αναδόχων κυβερνώντων στην Ελλάδα; Έχει σχέση με τη "διευθέτηση" των πετρελαίων του Αιγαίου και άλλα τινα;
Δείτε κι εδώ σχετικά:

Οι νέοι οδηγούν το νέο κύμα μετανάστευσης από τη χώρα


Σε δύο εβδομάδες, η Αλεξάνδρα Μαλόση θα ετοιμάζει βαλίτσες για να φύγει από το σπίτι της στον Χολαργό και να μετακομίσει στο Αμπού Ντάμπι. Η 29χρονη Αθηναία έχει ήδη βρει δουλειά ως διευθύντρια πωλήσεων σε τοπικό ξενοδοχείο.
Η απόφασή της δεν ήταν δύσκολη, μια που η εμπειρία της από την ελληνική αγορά την άφησε απογοητευμένη. «Σε άλλες χώρες, οι νέοι άνθρωποι ενθαρρύνονται. Στην Ελλάδα τους σταματούν», λέει η Αλεξάνδρα στους «New York Times», σε δημοσίευμα με τίτλο «Οι νέοι Έλληνες ψάχνουν αλλού για ευκαιρίες».
Η αμερικανική εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις Ελλήνων που σπουδάζουν στο εξωτερικό και δε σκοπεύουν να γυρίσουν ή νέων Ελλήνων που έχουν απογοητευτεί από την εγχώρια αγορά εργασίας και τη «ρουσφετολογία» και προγραμματίζουν συνεντεύξεις σε Ευρώπη, Αμερική κι Ασία για να βρουν δουλειά στον τομέα τους.
«Φαίνεται πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα μετανάστευσης, με τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων να οδηγούν την έξοδο από τη χώρα», γράφει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος των «NYT».
Ο 35χρονος Αλέξης Κοέν αφήνει πίσω του 10 χρόνια δουλειάς ως μηχανικός ήχου και φεύγει για αναζήτηση εργασίας στην Καλιφόρνια. «Αν θες μια αξιοπρεπή ζωή, δεν μπορείς να την έχεις εδώ. Ήταν πάντα δύσκολο, τώρα είναι αδύνατο», λέει ο Αλέξης.
Δουλειά ως αρχιτέκτονας ψάχνει ο 22χρονος Γιάννης σε Λονδίνο, Παρίσι και Πεκίνο, ακολουθώντας τα χνάρια του 24χρονου συμφοιτητή του Ιάσωνα Κέζιου, που εργάζεται σε διαφημιστική στο Λονδίνο από τον Απρίλιο. «Βγάζω τα διπλάσια από ότι στην Ελλάδα και οι προοπτικές είναι πολύ καλύτερες», λέει ο Ιάσωνας.
"τα νεα"
http://www.tanea.gr/