Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Το ουσιαστικό χρέος...

«Απ’ τα τσακάλια δε γλιτώνεις μ’ εφκές και παρακάλια…
Κι αν είναι ο λάκκος σου βαθύς,
χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς.»
 
Κώστας Βάρναλης