Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Ενεργοποίηση καθαρού Φωτός. AN conversion

Οι Πλειάδιοι επικοινώνησαν πως αυτό το σύντομο μήνυμα πρέπει να μεταδοθεί στον πληθυσμό επιφανείας της γης.

Ο στόλος των Πλειάδιων αξιοποιεί τώρα την μεταπλαστική τεχνολογία «ΑΝ» για την έναρξη πνευματικής και  ενεργητικής δραστηριοποίησης σε συγκεκριμένα άτομα-κλειδιά του πληθυσμού της επιφανείας, σε ευθυγράμμιση με την ελεύθερη βούληση της Ψυχής τους.

Ο σκοπός αυτής της δραστηριοποίησης είναι ανάγκη να παραμείνει προς το παρόν διαβαθμισμένος..
Η ενεργοποίηση-δραστηριοποίηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει οράματα, σαφή όνειρα, αφύπνιση της ενέργειας κουνταλίνι και ταχεία τροποποίηση του συστήματος πεποιθήσεων.

Εάν βιώνεται παρόμοιες εμπειρίες ενεργοποίησης, διατηρείστε την ηρεμία σας και μην φέρεστε παρορμητικά, ιδιαίτερα προς τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας.

Νίκη του Φωτός!

http://2012portal.blogspot.gr/