Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Ινδιάνικη σοφία...Ο ινδιάνος αρχηγός φυλής με το όνομα «δύο αετοί» ρωτήθηκε κάποτε από κυβερνητικό αξιωματούχο:
«Έχεις παρατηρήσει τον λευκό άνθρωπο για 90 χρόνια. Έχεις δει τους πολέμους του και την τεχνολογική του εξέλιξη. Έχεις δει την πρόοδό του αλλά και την καταστροφή που έχει προκαλέσει».
Ο ινδιάνος αρχηγός ένευσε συγκαταβατικά.
Ο κυβερνητικός αξιωματούχος συνέχισε:
«Λαμβάνοντας υπόψη σου όλα αυτά τα γεγονότα, τι πήγε κατά τη γνώμη σου στραβά σχετικά με τον λευκό άνθρωπο;»
Ο ινδιάνος έριξε μια ματιά στον κυβερνητικό αξιωματούχο και απάντησε:
«Όταν ο λευκός άνθρωπος ανακαλύπτει γη, οι ινδιάνοι την καλλιεργούν, δεν υπάρχουν φόροι ούτε χρέη, υπάρχει αφθονία σε βουβάλια, κάστορες, το νερό είναι καθαρό. Οι γυναίκες κάνουν τις δουλειές του νοικοκυριού, η ιατρική παρέχεται δωρεάν. Οι ινδιάνοι απασχολούνται ολόκληρη τη μέρα στο κυνήγι και στο ψάρεμα, τη νύχτα κάνοντας έρωτα».
Κατόπιν ο ινδιάνος έγειρε προς τα πίσω και χαμογέλασε:
«μόνο λευκός και σε μεγάλο βαθμό ανόητος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να βελτιώσει ένα τέτοιο σύστημα».