Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

Γνωμικόν 1

"αγαθής γυναικός εστίν μη κρείττονα είναι του ανδρός, αλλ'υπήκοον, γυνή δε νικώσ'άνδρα κακόν εστίν μέγα"

Απόδοση στη νεοελληνική: "Καλή σύζυγος είναι εκείνη που είναι υπήκοος του ανδρός και όχι εκείνη που εξουσιάζει τον άνδρα, αυτή είναι μέγα κακόν.

Φιλήμονος αδήλων, απόσπασμα 44

Δεν υπάρχουν σχόλια: